new open book on a gray table with a red ribbon bookmark

Bladwijzers invoegen en verwijderen in Word - zo doe je dat!

Bladwijzers invoegen en verwijderen in Word - zo doe je dat!

Om informatie snel terug te vinden, sloegen veel mensen bij het lezen van boeken de bladzijde op die ze later nog eens wilden lezen. In moderne tekstverwerkingsprogramma’s zoals Word (dat deel uitmaakt van Microsoft Office 2021 Standard en onder andere te vinden is in Windows 11 Home ) heeft een bladwijzer ongeveer dezelfde functie: het markeert een plaats in het tekstdocument die je snel en gemakkelijk terug wilt vinden – als een bladwijzer in een boek! Je kunt hier vinden hoe je een Word bladwijzer invoegt en bewerkt.

Echt praktisch: Maak een Word bladwijzer

Je kent al één voordeel van de Word bladwijzer binnen Microsoft Office 2021 Home and Business: de bladwijzer is een handig hulpmiddel om relevante tekstpassages te vinden, zelfs in een lang Word document – ongeacht het besturingssysteem(Windows 11, Windows 11 Pro). Maar dat is niet het enige voordeel van het instellen van een Word bladwijzer. Gemarkeerde passages zijn ook uiterst handig voor links. Een inhoudsopgave met bladwijzers is namelijk bijzonder praktisch in zeer grote tekstdocumenten: zodra je op een bepaald woord of hoofdstuktitel klikt, springt de cursor automatisch naar de overeenkomstige plaats in het document.

Word: bladwijzers toevoegen in 6 stappen

Met een paar klikken kun je een bladwijzer toevoegen in een document, bijvoorbeeld onder Microsoft Office 365 Home:

 1. Ga eerst naar het gedeelte van de tekst waar je een bladwijzer van wilt maken in Word.
 2. Markeer vervolgens een woord of zelfs een volledige hoofdstuktitel. Het is ook mogelijk om gewoon de cursor op een specifiek punt in het document te plaatsen.
 3. Roep nu het menu-item „Invoegen“ op in het lint.
 4. Klik op het pictogram„Bladwijzer“.
 5. Voer in het veld „Bladwijzernaam“ in het dialoogvenster dat wordt geopend een duidelijke naam in voor de gewenste bladwijzer.
 6. Klik nu op „Toevoegen“ – en u bent klaar.

Om later de exacte plaats terug te vinden die u hebt gemarkeerd, drukt u gewoon op de toetsencombinatie „CTRL+G“ . Het dialoogvenster „Zoeken en vervangen“ wordt geopend en u kunt het tabblad „Ga naar“ openen. Klik onder het item „Ga naar element“ op „Bladwijzer“. Voer vervolgens de eerder gedefinieerde naam in of klik erop.

Een link toevoegen aan een bladwijzer

Om naar een plaats in de tekst te springen zonder het dialoogvenster voor tekstmarkeringen te activeren, kun je ook woorden, zinnen en ook afbeeldingen voorzien van een hyperlink, die dan ook een link maakt naar de gewenste tekstplaats:

 • Selecteer woord, gedeelte of afbeelding voor de link.
 • Druk op de rechtermuisknop en klik op „Link“
 • Selecteer de optie „Huidig document“ .
 • Selecteer de te linken kop of tekstmarkering uit de lijst.
 • Bevestig met „OK„.

De bladwijzer opnieuw verwijderen

Hebt u de bladwijzer op de verkeerde plaats geplaatst? Ga als volgt te werk om een bestaande bladwijzer te verwijderen in Word (bijvoorbeeld in Microsoft 365 Family of Microsoft 365 Business Premium):

 • Klik op „Invoegen > Bladwijzer“ .
 • klik op„Naam“ of „Locatie“ om de lijst met bladwijzers te sorteren.
 • Activeer de bladwijzer die u wilt verwijderen en klik op „Verwijderen“.
 • Als de bladwijzer een link bevat, klik dan met de rechtermuisknop op de linktekst en klik op „Link verwijderen“.

Wat moet ik doen als de Word-fout „Bladwijzer niet gedefinieerd“ optreedt?

Af en toe treedt er een foutmelding op in de Microsoft-pakketten die zijn geïnstalleerd onder Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise en Windows 11 Pro for Workstation. Dit gebeurt vaak wanneer de betreffende tekstpassage is bewerkt of verwijderd. De Word-fout is dan „Bladwijzer niet gedefinieerd“. Dit is wat je in dit geval kunt doen:

 • Oplossing 1: Klik eerst met de rechtermuisknop op „Directory à Update directory
 • Oplossing 2: Een verwijderde of gewijzigde tekst kan vaak verwijderd worden met de toetsencombinatie „CTRL + Z“
 • Oplossing 3: Zet de foutieve tekstmarkering om in statische tekst door de betreffende tekst te markeren en op de toetscombinatie „CTRL + SHIFT + F9“ te drukken.

Afbeelding kopregel: ©mizar_21984, stock.adobe.com


Microsoft Word: Paginanummers invoegen - eenvoudig vanaf pagina 3

Microsoft Word: Paginanummers invoegen - eenvoudig vanaf pagina 3

In zowat elk kantoor gebruiken we Microsoft Office. Een van de meest gebruikte programma’s uit de succesvolle serie is Microsoft Word. De tekstverwerkingssoftware wordt niet alleen in kantoren gebruikt, ook talloze scholieren en studenten gebruiken het Microsoft-product. Toch zijn velen zich niet eens bewust van alle functies van het programma. Een van de belangrijkste functies van Word is de paginanummering. Voor veel gebruikers is het ook belangrijk om te weten hoe ze Word zo kunnen instellen dat het programma niet begint met het tellen van pagina’s op pagina 1, maar pas op pagina 3. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld het schrijven van een tekst. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor studenten die hun werkstukken correct willen opmaken. In dit geval moet de paginatelling pas beginnen op pagina 3 – na het voorblad en de opzet. Onze eenvoudige handleiding legt uit hoe je dit doet.

Paginanummers invoegen in Microsoft Word

Om paginanummers in te voegen in Microsoft Word, moet je naar het tabblad „Invoegen“ gaan en een vervolgkeuzemenu „Voettekst“ vinden in de sectie „Koptekst en voettekst “ Hier kun je een voettekst naar eigen smaak selecteren.

Zodra je een indeling voor de voettekst hebt geselecteerd, schakelt Word automatisch over naar de kop- of voettekstweergave.

In dit tabblad „Koptekst en voettekstnavigeer je via „Paginanummer“ en „Pagina-einde“ naar jefavoriete opmaak. Je kunt kiezen of het paginanummer links onderaan (of bovenaan), in het midden of rechts moet worden geplaatst.

Als je het paginanummer op deze manier invoegt, begint het automatisch op de eerste pagina en heeft elke pagina een paginanummer.

Om de opmaak van het paginanummer verder te bewerken, kun je overschakelen naar het tabblad „Start“(terwijl het bewerken van de koptekst of voettekst actief is) en het paginanummer bewerken zoalsje dat bijelke andere tekstzou doen.Om dit te doen, hoeft u alleen het nummer op één pagina te selecteren en vervolgens het type, de lettergrootte en de letterkleur te kiezen. Deze instelling wordt vervolgens ook toegepast op de andere pagina’s. Als je tevreden bent met het paginanummer, kun je het bewerken van de voettekst afronden door te klikken op „Sluit kop- en voettekst“ of door te dubbelklikken in het document.

Begin met het paginanummer alleen op pagina 3

Als je je term paper correct wilt opmaken in je studie, moet je het paginanummer zo opmaken dat het pas op pagina 3 begint. Het voorblad en de outline worden niet geformatteerd. Je kunt dit doen met een kruk van twee verschillende documenten (maar dan kun je de inhoudsopgave niet automatisch maken), of je kunt het document in twee secties verdelen. Om het document in twee (of meer) secties te verdelen, verplaats je de cursor naar pagina 2, ga je naar het tabblad „Lay-out“ en voeg je een nieuwe „Sectie-einde“ toe onder „Onderbrekingen“. Nu is het document verdeeld in twee secties. De tweede sectie begint nu na de pagina waarop de cursor stond (in dit voorbeeld op pagina 3). Als je de paragraaftekens en opmaaksymbolen activeert, zie je hier de sectie-einde.

Gavervolgens naar pagina 3 en ga naar het kop- en voettekstmenu, door te dubbelklikken op de kop- of voettekst. In het menu „Header and Footer“, in het midden van de bovenste menuband, vind je het navigatieveld met de knop „Link naar vorige pagina“ Deactiveer deze knop zodat de paginanummers pas vanaf pagina 3 worden ingevoegd. Nu kunt u het paginanummer op de gebruikelijke manier invoegen. Standaard verschijnt hier paginanummer 3, maar om pagina 3 van het document als pagina 1 te nummeren, navigeer je via „Paginanummer“ in het tabblad „Invoegen“ naar „Paginanummer opmaken Hier voer je de waarde 1 in voor „Beginnen bij“.

Nu verschijnt paginanummer 1 op pagina 3 van het document.

Kopafbeelding: © adam121, stock.adobe.com


Microsoft Word: Een inhoudsopgave maken in Word

Microsoft Word: Een inhoudsopgave maken in Word

Waarschijnlijk het meest gebruikte programma in de Microsoft Office suite is Microsoft Word. Bijna iedereen heeft wel eens met het populaire tekstprogramma gewerkt en voor de meeste scholieren, studenten en werknemers met een kantoorbaan is het werken met Word onderdeel van het dagelijks leven. Velen zijn echter niet bekend met alle functies van Word en weten niet hoe ze een tekst zo moeten opmaken dat het volledige potentieel van Word wordt benut. Word kan echter veel meer dan alleen een tekst opnemen. Het programma is in staat tot een veelheid aan functies die het maken van een compleet document ongelooflijk eenvoudig maken. Vooral voor leerlingen en studenten is de inhoudsopgavefunctie in Word enorm praktisch en nuttig. Hoe vaak hebben leerlingen niet een paar minuten voor middernacht achter hun computer gezeten en moeizaam met de hand paginanummers overgeschreven in een handmatig gemaakte inhoudsopgave – ook al kan Word deze ook automatisch maken?

Een inhoudsopgave maken met Word

Om een inhoudsopgave te maken met Word, moet je eerst alle koppen opmaken. In het tabblad „Start“ zijn er verschillende opmaaksjablonen die een alinea als kop of subkop kunnen aanduiden.

Een alinea wordt in Word aangemaakt door op de ENTER-toets te drukken en wordt gemarkeerd methet opmaakteken „¶“. Een regeleinde markeert niet automatisch het einde van de alinea.

Opmaak van koppen

Word kan tot 9 niveaus van koppen maken. De verschillende niveaus worden ook overeenkomstig weergegeven in de inhoudsopgave. Een hoofdstuktitel moet altijd worden opgemaakt als „Kop 1“, gevolgd door een „Kop 2“ enzovoort. De volgende hoofdstuktitel is dan weer een „Kop 1.“[/vc_column_text]

Om een kop te maken, typ je dezegewoon in, beweeg je de cursor naar de kop en klik je op hetgewenste kopniveau in de „Stijlbladen„. De volledige alinea waarin de cursor zich bevindt, wordt altijd opgemaakt als een koptekst.

Zo zien correct opgemaakte koppen eruit in het document:

Inhoudsopgave invoegen

Nadat je de koppen correct hebt opgemaakt, kun je met een paar klikken de inhoudsopgave invoegen. Verplaats hiervoor de cursor met de muis naar de plaats waar de inhoudsopgave moet worden ingevoegd – dit is meestal op de tweede pagina van het document. Ga vervolgens naar het tabblad „Verwijzingen“ en klik op „Inhoudsopgave “ Er wordt een vervolgkeuzemenu geopend waaruit je een indeling kunt kiezen. Door op inhoudsopgave te klikken, voegt Word automatisch de inhoudsopgave in.

Inhoudsopgave bijwerken

Word geeft automatisch het paginanummer weer waaropeen kop of subkop verschijnt wanneer de inhoudsopgave wordt gemaakt.Als je wijzigingen aanbrengt in de tekst nadat de inhoudsopgave is gemaakt, kan de positie van een kop veranderen. Om ervoor te zorgen dat de inhoudsopgave het juiste paginanummer weergeeft, moet de inhoudsopgave worden bijgewerkt.

Om de inhoudsopgave bij te werken, schakel je terug naar hettabblad „Verwijzingen“ en klik je hier op deknop „Inhoudsopgave bijwerken.Als je alleen andere paginanummers wilt bijwerken, klik je op „Alleen paginanummers bijwerken.“ in het contextmenu Als je ook nieuwe koppen hebt ingevoegd of koppen hebt gewijzigd, klik je op “ Hele map bijwerken. „[/vc_column_text]

Een goede tip is om de inhoudsopgave altijd nog een laatste keer bij te werken voordat je je werk opslaat en inlevert als .pdf bestand op te slaan en in te leveren.

De inhoudsopgave heeft geen paginanummers nodig

Voor een correcte weergave van de inhoudsopgave hoefje in Word geen paginanummers in te voegen. Zelfs als er geen paginanummers worden weergegeven op de afzonderlijke pagina’s, geeft Word het paginanummer weer in de inhoudsopgave. Als je paginanummers wilt weergeven in je document, hebben we de bijbehorende instructies al gemaakt. Hier vind je ook instructies over hoe je het paginanummer pas vanaf pagina 3 kunt invoegen.

Kopafbeelding: © pit24, stock.adobe.com