Makros aktivieren in Microsoft Word und Excel

Macro's activeren in Microsoft Word en Excel

PowerPoint: Bewerk de Excel-koppeling zonder problemen

Iedereen die met Microsoft Office 2021 of Microsoft 365 werkt, heeft er waarschijnlijk wel eens over gehoord: je moet macro’s activeren om effectiever te kunnen werken. Vooral Microsoft Word en Microsoft Excel worden verondersteld hiervan te profiteren. Maar veel mensen weten niet wat deze onheilspellende macro’s eigenlijk zijn en hoe ze te activeren. Voor al die mensen hebben we hier onze instructies.

Wat zijn macro’s in Microsoft Word en Microsoft Excel?

Macro’s zijn commando’s op de pc die werkprocessen die telkens opnieuw worden uitgevoerd, enorm vergemakkelijken en versnellen. Dit betekent dat macro’s in bijvoorbeeld Microsoft Word of Microsoft Excel deze opdrachten opslaan en automatisch beschikbaar maken wanneer nodig met een simpele muisklik. Zulke terugkerende instructies of opdrachten worden met behulp van macro’s uitgevoerd via de muis of samen via een toetscombinatie. In Excel-spreadsheets kunnen gegevens bijvoorbeeld snel worden georganiseerd, geformatteerd en geïmporteerd door op een gedefinieerd symbool te klikken of door een specifieke toetscombinatie te gebruiken. Of steeds terugkerende zinnen in correspondentie, zoals „Hoogachtend“, hoeven niet onder de brief te worden getypt, maar kunnen met een macro automatisch onder elke brief worden ingevoegd. Een eenmaal geschreven tekst of een reeks vaak gebruikte opdrachten worden dus automatisch opgenomen of uitgevoerd door de macro’s. Om dit te kunnen doen, moeten ze echter eerst „leren“ welke werkstappen ze moeten opslaan. Je moet de macro’s dus eerst activeren om ermee te kunnen werken.

Macro’s activeren in Microsoft Office 2021

Eerst beslist u of u Excel-macro’s of Word-macro’s wilt activeren. Open vervolgens het gewenste programma in Microsoft Office 2021 of Microsoft 365 en ga als volgt te werk:

 • Ga in Microsoft Word of Microsoft Excel 2010 naar het tabblad Bestand.
 • Selecteer opties.
 • Ga naar de sectie Beveiligingscentrum (Trust Center).
 • Klik op de knop Instellingen voor het Beveiligingscentrum (Trust Centre Settings).
 • Ga nu naar de sectie Instellingen voor macro’s (Macro-instellingen).
 • Klik op Alle macro’s activeren (VBA-macro’s activeren).
 • Bevestig de wijzigingen met OK.

Nu kunnen de macro’s worden geprogrammeerd in Microsoft Excel of Microsoft Word om het werk te vergemakkelijken. Om macro’s te maken, klik je op „Beeld“ bovenaan de Excel-menubalk – helemaal rechts is het macrogebied waar je nieuwe macro’s kunt maken met de functie „Macro opnemen…“. Je kunt elke macro definiëren met de volgende eigenschappen:

 • Macronaam
 • Toetscombinatie waarmee je de macro wilt activeren
 • Macro opslaan in
 • Beschrijving (optioneel)

Excel-macro’s activeren en programmeren

Eerst moeten de macro’s in Microsoft Excel worden geactiveerd zoals hierboven beschreven. Om de individuele geautomatiseerde opdrachten te programmeren, worden de volgende stappen nog uitgevoerd:

 • Klik boven in de menubalk van Excel op „Beeld“.
 • Maak rechts in het macrogebied nieuwe macro’s met de functie „Macro opnemen…“.
 • Elke afzonderlijke macro moet worden gedefinieerd met bepaalde eigenschappen
 • Naam van de macro
 • Toetscombinatie die de macro moet activeren
 • Opslaglocatie voor de macro
 • Indien gewenst, beschrijving van de macro

Word-macro’s activeren met een knop

Word-macro’s kunnen niet alleen via een specifieke toetscombinatie worden geactiveerd, maar ook via een gedefinieerde knop:

 • Ga naar het tabblad „Beeld“ in de menubalk en klik daar op het symbool voor „Macro’s“.
 • Selecteer in het contextmenu de middelste optie „Macro opnemen“.
 • Definieer nu de „Macronaam“.
 • De selectie „Macro opslaan in“ biedt de mogelijkheid om de macro in alle Word-documenten te gebruiken met de selectie „Alle documenten (Normal.dotm)“.
 • Selecteer nu de optie „Knop“ onder „Macro toewijzen“.
 • Klik op de nieuw gemaakte macro („Normal.NewMacros.MacroName“)
 • klik op „Toevoegen“.
 • Met de knop „Wijzigen“ kan de macro nu een symbool en een geschikte naam krijgen.
 • Bevestig met „OK“.

Vanaf nu verschijnt het symbool dat aan de macro is gegeven in de knop boven de menubalk. Als je nu deze of meerdere macro’s wilt activeren, hoef je alleen maar op het bijbehorende symbool op de betreffende tekstpositie te klikken.

Kopfoto: © Gorodenkoff, stock.adobe.com


Excel Verknüpfung bearbeiten

PowerPoint: Bewerk de Excel-koppeling zonder problemen

PowerPoint: Bewerk de Excel-koppeling zonder problemen

Microsoft Office 2021 of Microsoft 365 bevat een heleboel praktische diensten die het dagelijkse kantoorleven, maar ook communicatie en organisatie in de privésfeer, veel gemakkelijker maken. Teksten bewerken met Word, berekeningen maken met Excel of presentaties ontwerpen met PowerPoint … Sommige functies maken het ook mogelijk om de afzonderlijke programma’s met elkaar te koppelen. Een Excel-tabel kan bijvoorbeeld moeiteloos worden ingevoegd in Word – en net zo gemakkelijk in Microsoft PowerPoint. Hier laten we zien hoe je zo’n Excel-koppeling bewerkt.

Vaak is het niet mogelijk om een Excel-koppeling te bewerken omdat ..

… bij het invoegen van een Excel-tabel in Microsoft PowerPoint de koppeling niet in een van de eerste stappen is meegenomen of verkeerd is uitgevoerd. Een koppeling reageert ook niet op wijzigingen als de Excel-werkmap waarin de Microsoft Excel-tabel zich oorspronkelijk bevindt op een bepaald moment een andere naam heeft gekregen. Een andere bron van fouten is wanneer de Excel-werkmap is verplaatst naar een andere map binnen Microsoft 365 of Microsoft Office 2021. In beide gevallen heeft Microsoft PowerPoint geen toegang meer tot de oorspronkelijke Microsoft Excel-spreadsheet. Het bestaat gewoon niet meer voor het programma en het is niet mogelijk om het bij te werken. Er is nu maar één ding dat helpt: Bewerk de Excel-koppeling zodat PowerPoint automatisch wijzigingen in het originele Microsoft Excel-spreadsheet overneemt.

Een Excel-tabel invoegen en de Excel-koppeling bewerken

Als je een Excel-tabel wilt invoegen in een Microsoft PowerPoint-presentatie, moet je vanaf het begin de functie „Koppeling invoegen“ selecteren. De Excel-werkmap neemt dan automatisch de gegevens over.

De Excel-tabel invoegen in de PowerPoint-dia

Iedereen die veel met Word en Excel werkt, heeft de optie „Excel-tabel invoegen in Word“ zeker al onder de knie. In PowerPoint is de procedure voor het invoegen van een Excel-tabel vergelijkbaar.

 • Open de betreffende presentatie in Excel PowerPoint.
 • Open vervolgens de Excel-werkmap met de tabel die moet worden ingevoegd.
 • Selecteer de tabel.
 • Klik op het tabblad „Start“ en navigeer naar de knop „Kopiëren“.
 • Klik nu op de juiste plaats op de Excel PowerPoint-dia om de Excel-tabel daar te kunnen plakken. Open het tabblad „Start“ en selecteer „Plakken“ onder „Klembord“.

Excel-link bewerken

De bovenstaande stappen kunnen worden gebruikt om de Excel-spreadsheet in te voegen in Microsoft PowerPoint en deze wordt dan gekoppeld zodat wijzigingen automatisch worden toegepast. Als de Excel-werkmap later echter een andere naam heeft gekregen of is verplaatst, moet de Excel-koppeling worden bewerkt.

 • Logischerwijs wordt eerst de PowerPoint-presentatie geopend waarvan de koppeling defect is.
 • De „Backstage View“ kan worden geopend via het tabblad „Bestand“.
 • Klik in het menu dat verschijnt op „Informatie“.
 • De actieve PowerPoint-dia verschijnt, met daaronder verschillende selectiemogelijkheden.
 • Klik onder „Gerelateerde documenten“ op „Koppelingen met bestanden bewerken“.
 • In het dialoogvenster „Koppelingen“ kan nu op de opdracht „Bron wijzigen“ worden geklikt.
 • Een ander dialoogvenster „Bron wijzigen“ wordt geopend en er verschijnt een lijst met verschillende documenten die beschikbaar zijn om te selecteren.
 • Het juiste document moet nu worden geselecteerd en de opdracht „Openen“ moet worden gegeven door erop te klikken.
 • Klik terug in het dialoogvenster „Links“ op „Nu bijwerken“.
 • Als de bijgewerkte link werkt, wordt de opdracht „Sluiten“ blauw omlijnd en kan erop worden geklikt.

Nu kun je verder werken aan de Microsoft PowerPoint-dia. Nadat de presentatie is gesloten en eenmaal opnieuw is geopend, heeft het programma de wijzigingen of updates automatisch toegepast op het Excel-spreadsheet.

Dit is ook mogelijk: Een Excel-spreadsheet rechtstreeks in PowerPoint maken

Soms is het niet nodig om eerst een tabel te maken in Excel en deze vervolgens te integreren in een PowerPoint-presentatie – je kunt de tabel rechtstreeks op een dia maken.

 • Klik in de miniatuurweergave op de dia waarop een Excel-tabel moet worden gemaakt.
 • Selecteer de tab „Invoegen“ en klik op de kleine pijl onder „Tabellen“.
 • klik op „Excel-tabel invoegen“ in het vervolgkeuzemenu.
 • Er verschijnt een tabel op de PowerPoint-dia die je zoals gewoonlijk kunt bewerken met het Excel-lint.

Kopafbeelding: © monticellllo, stock.adobe.com


Word und Excel verknüpfen

Outlook, Word en Excel koppelen

Outlook, Word en Excel koppelen - zo werkt het!

In dit artikel laten we je zien hoe je Microsoft Outlook, Word en Excel kunt koppelen. Of het nu voor privé- of zakelijk gebruik is – de Office Suite op de pc vergemakkelijkt veel werkprocessen en maakt een nette presentatie van een grote verscheidenheid aan documenten mogelijk. Microsoft Word kan worden gebruikt om opgemaakte teksten te maken, Microsoft Excel is het topprogramma voor spreadsheets, berekeningen en gegevensverwerking. En tot slot wordt Microsoft Outlook gebruikt om alle e-mails te beheren en afspraken te organiseren met behulp van de geïntegreerde agenda.

Word en Excel koppelen

In het dagelijkse kantoorleven is het vaak nodig om een tabel te integreren in een Microsoft Word-document. Deze kan ofwel in het programma zelf worden gemaakt – of eenvoudig worden gekoppeld aan een tabel in Microsoft Excel. Om dit te doen, open je eerst het overeenkomstige Excel-bestand. Markeer nu de tabel of individuele secties van de tabel en kopieer ze met het toetsenbordcommando „CTRL+C“. Open vervolgens het Microsoft Word-document waarin de tabel of delen ervan moeten worden ingevoegd. Plaats nu de cursor op de plaats waar de tabel moet verschijnen. Met het toetsenbordcommando „CTRL+V“ kun je de tabel nu precies daar plaatsen. Het nadeel is echter dat je de tabel nu alleen kunt wijzigen met de functies van Microsoft Word. Het is handiger om een Excel-koppeling in Word te kunnen invoegen. Hoe Word koppelen met Excel:

 • Selecteer eerst de bijbehorende tabel in Microsoft Excel en kopieer deze met de sneltoets.
 • Klik in het Microsoft Word-document op de pijl onder „Invoegen“ in het tabblad „Start“ en selecteer „Inhoud invoegen“ in het vervolgkeuzemenu.
 • Klik in het nieuwe venster op „Koppeling invoegen“.
 • Selecteer vervolgens „Microsoft Excel-werkmapobject“ in het menuvenster en bevestig met „Ok“.
 • Wijzigingen die nu zijn aangebracht in de tabel in Microsoft Excel verschijnen automatisch in het Microsoft Word-document.

Microsoft Outlook koppelen met Word en Excel

Met een Microsoft account is het eenvoudig om de functies van alle drie de tools te harmoniseren. Zo kunnen niet alleen Excel-koppelingen in Word worden ingevoegd. Maar ook taken, afspraken en wijzigingen kunnen door verschillende medewerkers op verschillende eindapparaten worden bekeken. De eerste stap is het voorbereiden van de werkbalk voor snelle toegang.

 • Klik hiervoor met de rechtermuisknop op een symbool in de werkbalk.
 • Selecteer de optie „Werkbalk voor snelle toegang aanpassen“. Er wordt een nieuw dialoogvenster geopend (afhankelijk van het geselecteerde programma in Microsoft Word of Microsoft Excel).
 • Selecteer in het item „Werkbalk Snelle toegang“ in de navigatiebalk in het lijstveld „Opdrachten selecteren“ het item „Opdrachten die niet in het lint zijn opgenomen“.
 • Klik op „Microsoft Outlook-taak maken“ in de lijst en activeer het.

Een van de voordelen van deze optie is dat het document dat via Microsoft Outlook wordt verzonden op de oorspronkelijke pc blijft. Voordat het wordt verzonden, kan het worden „vrijgegeven“ of „vergrendeld“ zodat bewerken door anderen wordt voorkomen of mogelijk wordt gemaakt. Op deze manier kunnen taken snel en zonder moeite worden verdeeld door van programma te wisselen. Het is zinvol om taken te verdelen als er bijvoorbeeld aan een Word-document of een Excel-spreadsheet wordt gewerkt. En de medewerker moet bijvoorbeeld op de hoogte worden gebracht van een actuele wijziging van de deadline. Dan hoeft deze nieuwe taak niet eerst te worden aangemaakt in Microsoft Outlook. In plaats daarvan kan hij direct worden weergegeven in het document waaraan wordt gewerkt. Als er geen andere taken aan het document zijn gekoppeld, kan het naar alle of afzonderlijke contactpersonen uit het adresboek in Outlook worden verzonden – zonder dat het programma hoeft te worden gewijzigd. Nieuwe ontvangers kunnen ook op elk moment worden toegevoegd met de tabelfunctie.

Tip: Werken met markeerstiften in Microsoft Word-documenten

Als meerdere mensen samenwerken aan een Microsoft Word-document, is het zinvol om bijzonder belangrijke tekstpassages te markeren met markeerders. Dergelijke markeringen maken het mogelijk om bepaalde tekstgedeelten snel terug te vinden, vooral in een uitgebreid document of een gedeelde map die is gedeeld met Outlook. Eerder niet betrokken contactpersonen kunnen hier dan bijvoorbeeld als taak verder aan werken of wijzigingen aanbrengen.

Header Image: © Prima91, stock.adobe.com


Excel Tabelle sortieren

Excel-spreadsheet automatisch sorteren - zo doe je dat!

Excel spreadsheet automatisch sorteren - zo doe je dat!

Het Excel spreadsheetprogramma – bijvoorbeeld Microsoft Excel 2010 in Microsoft Office 365 – is ongelooflijk veelzijdig. De belangrijkste functie is waarschijnlijk het maken van tabellen. Maar afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan dit al snel behoorlijk verwarrend worden. Om dit te voorkomen, is het zinvol om het programma de Excel-tabel te laten sorteren. Er zijn verschillende opties beschikbaar, die we hier nader zullen toelichten.

Waarom zou je een Excel-tabel sorteren?

Voor een goede analyse van gegevens is het belangrijk om ze te kunnen sorteren in een Excel-tabel. In Microsoft Excel 2010 zijn verschillende sorteeropties beschikbaar, zoals het sorteren van Excel-rijen of het sorteren van Excel-kolommen. Een fijnere sortering van individuele gegevens is ook mogelijk. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gesorteerd op getallen, op datum en tijd, op formaat of alfabetisch om gegevens visueel sneller vast te leggen en te begrijpen en om ze effectief te organiseren.

Excel-rijen sorteren

Als je een Excel-tabel wilt sorteren, begin je vaak met het sorteren van Excel-rijen. Dit kan eenvoudig in slechts vier stappen:

 1. Ga in een geopend Excel-document naar het tabblad „Gegevens“ en klik op de knop „Sorteren“.
 2. Er verschijnt een nieuw venster, selecteer „Opties“.
 3. Klik vervolgens onder „Uitlijning“ op de optie „Rijen sorteren“ en bevestig met „OK“.
 4. Selecteer onder „Kolom“ een kolom met naam voor het sorteren van Excel-rijen en selecteer eventueel onder „Volgorde“ welke waarde moet worden gebruikt voor het sorteren van de Excel-tabel. Druk vervolgens op „OK“.

Excel-kolommen sorteren

 • Selecteer eerst het bereik dat je in Excel wilt sorteren.
 • Je hebt nu toegang tot het sorteerdialoogvenster via het tabblad „Gegevens – Sorteren“.
 • Selecteer in het dialoogvenster „Sorteren“ in Microsoft Excel 2010 de optie „Gegevens“ in de groep „Sorteren en filteren“.
 • Klik in het venster „Sorteren“ op „Opties“ en activeer „Kolommen sorteren“ in het volgende dialoogvenster.
 • Selecteer nu in het vervolgkeuzemenu onder „Rij“ de rij waarop Excel de kolommen moet sorteren en bevestig met „OK“.

Excel-tabel alfabetisch sorteren

Als je bijvoorbeeld te maken hebt met personeels- of ledenlijsten, kun je een Excel-tabel ook alfabetisch sorteren voor meer duidelijkheid. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:

 • Selecteer de tabel die je alfabetisch wilt laten sorteren door Excel. Markeer de koppen van de kolommen en rijen niet!
 • Selecteer de optie „Sorteren“ in het menu „Gegevens“.
 • Selecteer in het venster de kolom die de Excel-tabel moet sorteren en klik op de bijbehorende optie onder „Volgorde“.
 • Bevestig met „OK“.

Dit is ook mogelijk: Excel-tabel verplaatsen

Normaal gesproken neemt Microsoft Excel 2010 alle gegevens inclusief formules en waarden en opmaak over wanneer rijen en kolommen worden verplaatst of gekopieerd. Echter, de celverwijzing wordt niet aangepast in het geval van een formule in de cel – er verschijnt een foutmelding in de verplaatste of gekopieerde cel. Als dit gebeurt, moeten de verwijzingen handmatig opnieuw worden ingevoerd. Anders kunnen echter alle kolommen en rijen in een Excel-tabel eenvoudig worden verplaatst met de volgende stappen. De eenvoudigste manier:

 • Selecteer eerst de cel, rij of kolom die verplaatst of gekopieerd moet worden.
 • Selecteer nu „Knippen“ of „Kopiëren“ op het tabblad „Start“. De toetsencombinaties „CTRL+X“ voor knippen en „CTRL+C“ voor kopiëren zijn sneller.
 • Klik met de rechtermuisknop onder of rechts van de nieuwe positie van een cel of kolom.
 • Om te verplaatsen, klik je op „Knipcellen plakken“.
 • Om te kopiëren klik je op „Gekopieerde cellen plakken“. De snelkoppeling via de toetsen hiervoor is „CTRL+V“.

De Excel-tabel verplaatsen met de muis

Gebruik je liever de muis om de Excel-tabel te sorteren, ga dan als volgt te werk:

 • Markeer kolom of rij om te verplaatsen of kopiëren
 • Verplaatsen: Beweeg de cursor naar de rand van de geselecteerde rijen of kolommen totdat deze verandert in een verplaatsingsaanwijzer. Houd de muisknop ingedrukt en sleep de geselecteerde elementen naar de nieuwe positie.
 • Kopiëren: Houd de CTRL-toets ingedrukt en verplaats de cursor naar de rand van de selectie. Wanneer de kopieeraanwijzer (witte pijl) verschijnt, sleep je de selectie naar de nieuwe positie. Het is essentieel om de CTRL-toets ingedrukt te houden!

Kopfoto: © Yu_photo, stock.adobe.com


Formeln in Excel

Formules bewerken in Excel - eenvoudig en zonder muis

Bewerk formules in Excel - eenvoudig en zonder muis

Microsoft Excel 2010 is niet voor niets een van de meest gebruikte tools in Microsoft Office 365. Het spreadsheetprogramma maakt het mogelijk om in Excel formules samen te stellen, gegevens te openen en weer te geven, vooraf gedefinieerde aaneenschakelingen te definiëren, totalen te berekenen en statistische waarden te bepalen – gewoon door getallen in te voeren! Onze Excel tips en trucs laten zien hoe dit allemaal super eenvoudig werkt.

Eerst formules maken

Om formules in Excel te maken die berekeningen moeten uitvoeren, zijn slechts een paar klikken nodig:

 • Voer eerst het gelijkteken (=) in op de invoerregel.
 • Voer nu de combinatie van rij en kolom in van de cellen waarvan de waarden moeten worden berekend (bijvoorbeeld A2-C8).
 • Als alternatief kunnen de afzonderlijke cellen ook worden aangeklikt.
 • De dubbele punt (:) beschrijft nu het celbereik, terwijl de puntkomma (;) opdrachten scheidt.
 • Door op het formulesymbool (fx) te klikken, wordt een functiemenu voor selectie geopend.

Excel tips en Excel trucs voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen:

 • Microsoft Excel 2010 geeft de rekenkundige basisbewerkingen weer met de gebruikelijke tekens +, -, *, /.
 • De volgorde van de bewerkingen wordt automatisch gevolgd door Microsoft Excel 2010, bijvoorbeeld de regel punt-voor-streep.
 • Voor een andere volgorde plaats je gewoon een rond haakje (()).
 • Machten kunnen worden weergegeven met het teken circumflex (^)
 • Met het woord „WURZEL()“ kan de vierkantswortel worden berekend.
 • Als het woord „SUM()“ wordt ingevoerd, worden de getallen in de gemarkeerde cellen bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken.

Opmaak en formules automatisch kopiëren in Excel

Een Excel-formule kopiëren of automatisch overnemen zonder de muis te gebruiken is ook heel eenvoudig. Dit is bijvoorbeeld nodig als er nieuwe gegevens onder een bestaande lijst moeten worden ingevoerd. Er moeten echter wel formaten en formules bestaan in ten minste drie lijstregels vóór de nieuwe regel, zodat het programma de Excel-formule kan kopiëren. Dan komen de nieuwe gegevens in eerste instantie overeen met de gekopieerde gegevens erboven; formules die in elke regel worden herhaald, worden automatisch gedupliceerd. Formules kopiëren in Excel: Roep in het menu „Extra“ van Microsoft Excel 2010 eerst „Opties“ op. Er verschijnt een dialoogvenster waarin het vak „Lijstindeling en formules uitbreiden“ is geactiveerd onder „Opties – Bewerken“. Nu wordt alle opmaak automatisch toegepast. Als je dit niet wilt, moet je „Lijstopmaak en formules uitbreiden“ deactiveren.

Formules verplaatsen: Het is niet alleen mogelijk om formules in Excel te kopiëren, maar ook om ze te verplaatsen naar een andere plaats in het document. De referenties van de cel in de formule worden niet aangepast. Als u bijvoorbeeld de formule van de cellen A2-C8 naar D2-F8 verplaatst, verwijst de formule nog steeds naar de oorspronkelijke cellen. In de praktijk is dit handig als bijvoorbeeld alleen de resultaatcel op een andere positie moet worden geplaatst, maar de verwijzingen in de formules niet moeten worden gewijzigd.

 • Om dit te doen, voert u eerst de bijbehorende formule in en bevestigt u met „Enter“.
 • Selecteer nu de cel en kies de toetsencombinatie „Ctrl + X“.
 • Selecteer vervolgens de cel waarin de formule moet worden ingevoegd.
 • De toetsencombinatie „Ctrl + V“ creëert nu de formule in het nieuwe veld.

Tip: Als de cursor op het groene kader van een cel wordt geklikt, verschijnt er een handje. Hiermee kan de cel nu naar elke gewenste positie worden gesleept.

Formules bewerken in Excel zonder de muis

In principe kan de F2-toets worden gebruikt om de inhoud van cellen in de bewerkingsmodus te bewerken. Wanneer deze toets wordt ingedrukt, verplaatsen de pijltjestoetsen op het toetsenbord de inhoud van de cel of formule in de gewenste richting. Daarnaast markeert Excel de cellen die worden aangesproken in een formule door ze in kleur te markeren. De verwijzingen binnen een formule worden ook gemarkeerd, zodat fouten snel en in één oogopslag kunnen worden gevonden. Tip: De volgende Excel-truc helpt zodat je niet telkens met F2 in een cel hoeft te springen om de inhoud van de formule te controleren: Selecteer onder „Formules“ de subfunctie „Formules weergeven“. Hierdoor verschijnen de afzonderlijke formules zelf in de cellen in plaats van de resultaten. Met de pijltjestoetsen kun je nu gemakkelijk heen en weer springen tussen de cellen. De Esc-toets zorgt ervoor dat de bewerkingsmodus weer wordt verlaten.

Kopafbeelding: © Araki Illustrations, stock.adobe.com


Microsoft Office 365 Excel

Word en Excel koppelen - Tips en trucs

Word en Excel koppelen - Tips en trucs

Als je teksten wilt schrijven en opmaken op je pc, is Word zeker het programma bij uitstek. En als je diagrammen wilt maken en berekeningen wilt uitvoeren, is Microsoft Excel precies goed. Beide zijn samen verkrijgbaar in verschillende pakketten van Microsoft Office. Maar als je tabellen of diagrammen vanuit Excel in Word wilt invoegen, kan dat vervelend zijn – er kan snel een fout in het Microsoft Excel-bronbestand sluipen door een onzuivere aanpassing. Hier laten we zien hoe dit kan worden voorkomen.

Wat Microsoft Excel kan doen

In principe is Microsoft Excel een programma dat gespecialiseerd is in spreadsheets en dat geïnstalleerd kan worden op alle grote apparaten en besturingssystemen. De functies in detail:

 • Berekeningen De belangrijkste soorten berekeningen kunnen worden uitgevoerd tussen verschillende cellen en aangevuld met bekende variabelen.
 • Grafieken Numerieke tabellen kunnen worden omgezet in visuele gegevens, bijvoorbeeld om resultaten duidelijker weer te geven in een presentatie.
 • Kalender Onder andere schema's en terugkerende gebeurtenissen kunnen worden beheerd.
 • Voorraadbeheer Lijsten van voorraden en halteplaatsen kunnen worden gebruikt voor automatische berekeningen.
 • Tijdregistratie Projecturen, werktijden enz. worden in tabelvorm geregistreerd en opgeteld in het resultaat.
 • Formulieren Naast kant-en-klare selectiemogelijkheden kunnen gestandaardiseerde formules voor tal van toepassingsgebieden eenvoudig door de gebruiker worden aangemaakt.
 • E-mail lijsten Gestructureerde lijsten met alle relevante gegevens zijn geschikt voor het bijhouden van een overzicht, bijvoorbeeld van ontvangers van nieuwsbrieven.
 • Gegevensanalyse Gedetailleerde gegevensrecords kunnen onder andere worden gedownload en opgeslagen in csv-formaat.
 • Boekhouding Uitgaven- en budgetplanning, records en prognoses worden automatisch berekend en bijgewerkt.

Microsoft Excel integreren in Word - zo werkt het

Om bijvoorbeeld Microsoft Excel tabellen functioneel te koppelen met een Word document, zijn er verschillende stappen nodig:

 • In het Microsoft Excel-document wordt het relevante tabelgebied eerst gemarkeerd en gekopieerd naar het klembord.
 • Daarna wordt het in het Word-document geplakt op het punt waar de tabel moet verschijnen. Als de tabel al in het juiste formaat is gemaakt, moet "Koppelen en originele opmaak behouden" worden geselecteerd in de invoegopties. Als de tabel nog vrij ontworpen moet worden, is de optie "Koppelen en doelopmaaksjablonen gebruiken" juist.
 • De tabbladen "Tabelontwerp" en "Lay-out" kunnen gebruikt worden om het tabelontwerp aan te passen.

Microsoft 365

Met de abonnementsdienst Microsoft 365 abonnementsdienst zijn de nieuwste tools van Microsoft altijd beschikbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Microsoft 365 plannen voor privégebruik en voor bedrijven, onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties. De plannen bevatten de belangrijkste Office desktop apps, maar ook extra online opslag en cloud-verbonden functies voor real-time samenwerking tussen bestanden. De meest gangbare voor persoonlijk gebruik zijn:

 • Microsoft 365 Familie voor maximaal 6 personen. Inclusief AI-apps, 1 TB cloudopslag per persoon en geavanceerde beveiliging voor al je apparaten.
 • Microsoft 365 Single met dezelfde functies als Family, maar slechts voor één apparaat.

Inbegrepen in alle versies zijn Word, Microsoft Excel, PowerPoint,OneNote, Outlook, Access en Publisher.

Microsoft 365 Mac

Voor Apple gebruikers is Microsoft 365 Macbeschikbaar.Ook hier is het eenvoudig om te werken met Word, Outlook, Microsoft Excel, PowerPoint of OneNote. Microsoft 365 Mac is speciaal ontwikkeld om typische Mac-functies te ondersteunen, zoals de donkere modus, cameratransfer in macOS of Touch Bar.

Microsoft Office 2019 - de betere keuze?

Microsoft Office kopen in plaats van een abonnement? Geen probleem! Voor deze Microsoft Office 2019 ontwikkeld. Voor de Office apps zoals Word, Outlook of Microsoft Excel voor zowel pc als Mac hoef je maar één keer te betalen. Na de aankoop kan de software worden geïnstalleerd of kan de Microsoft Office downloadfunctie worden gebruikt. Nadeel: Er zijn geen upgrades inbegrepen bij de aankoop. Als deze later gewenst zijn, moet een nieuwe hoofdversie van Microsoft Office voor de volle prijs worden aangeschaft.

Koptekstafbeelding: © dennizn, stock.adobe.com


Excel in Word einfügen

Microsoft Excel - Tabel invoegen in Word

Microsoft Excel - Een tabel invoegen in Word

De Microsoft Office softwarefamilie is ongelooflijk veelzijdig en biedt genoeg programma’s om bijna elke taak op kantoor, school of universiteit mee te doen. Terwijl de meeste mensen Outlook en Office zeer intensief gebruiken en onder de knie hebben, eeft Microsoft Excel voor velen een soort schimmig bestaan. Dat is heel jammer, want Excel is niet alleen onvergelijkbaar praktisch, maar ook heel eenvoudig. Het aantal functies van Excel is enorm – het programma heeft inmiddels meer dan 400 functies. Natuurlijk hoeft niet iedereen deze te kennen. De meeste mensen hebben Excel waarschijnlijk alleen nodig voor basiswerk, zoals optellen of procentberekeningen. Maar zelfs voor eenvoudig werk met tabellen gebruiken te veel gebruikers Microsoft Word – dat hier niet eens voor ontworpen is. Toch is het heel eenvoudig om een tabel te maken in Excel, gebruik te maken van het gemak van een intelligente tabel en deze te integreren in Word. Als je wilt, kun je de Excel-tabel ook koppelen aan een Word-document en zo alle wijzigingen in de Excel-tabel automatisch overbrengen naar Word.

Een Excel-tabel invoegen in Word

Als je een Excel-tabel in Word wilt plakken, kun je gewoon een tabel maken in Excel, de velden selecteren die je in Word wilt plakken, met de rechtermuisknop op de geselecteerde cellen klikken en„Kopiëren“ selecteren (of de toetsencombinatie CTRL+C gebruiken om te kopiëren).

Schakel vervolgens over naar het Word-document, klik op de plaats waar de tabel moet worden ingevoegd en selecteer „plakken“ (of voeg de inhoud in met CTRL+V). Standaard wordt de opmaak van de Excel-tabel overgenomen in Word. Als je in Excel alleen waarden in cellen hebt ingevoerd, krijg je alleen een lijst zonder tabelregels of gekleurde opmaak. In Excel kun je gewoon een opmaak selecteren onder „Opmaken als tabel“ op het tabblad „Start“ in het gedeelte „Stijlen“.

Een Excel-tabel koppelen in Word

Als je je waarden en gegevens op een gesorteerde manier in Word wilt invoegen, moet je de tabel in Excel maken en vervolgens invoegen in Word. Omdat je in Excel met behulp van een intelligente tabel de waarden naar wens kunt sorteren en systematiseren. Zodra je de tabel in Word hebt ingevoegd, kun je de tabel alleen nog in Word wijzigen. Wijzigingen aan de tabel in Excel worden dan niet meer geaccepteerd. Daarom is het zinvoller om de Excel-tabel in Word te koppelen. Om een Excel-tabel te koppelen met Word, kopieer je eerst de inhoud naar Excel zoals hierboven beschreven. Je plakt ze echter niet gewoon in Word. In plaats daarvan verplaatst u de cursor naar de plaats waar u de tabel wilt invoegen. Klik vervolgens op het kleine pijltje onder „Plakken“ in het tabblad „Start“ in het gedeelte „Klembord

Selecteerin het vervolgkeuzemenu dat wordt geopend de functie „Inhoud plakken“ en er wordt een nieuw venster met deze naam geopend. Hier selecteer je de optie „Microsoft Excel workbook object“.

Met een klik op „Ok“ bevestig jede selectie en wordt de Excel tabel ingevoegd in het document. Als je nu iets wijzigt in de Excel-tabel, worden de gegevens overgezet naar Word. Hiervoor moetje de wijzigingen in Excel opslaan en Word opnieuw openen zodat de wijzigingen in het document worden weergegeven.

Alsje vaak tabellen nodig hebt voor je werk, kun je jezelf een hoop werk besparen met deze praktische functie.

Koptekst afbeelding: © monticellllo, stock.adobe.com