Makros aktivieren in Microsoft Word und Excel

Macro's activeren in Microsoft Word en Excel

PowerPoint: Bewerk de Excel-koppeling zonder problemen

Iedereen die met Microsoft Office 2021 of Microsoft 365 werkt, heeft er waarschijnlijk wel eens over gehoord: je moet macro’s activeren om effectiever te kunnen werken. Vooral Microsoft Word en Microsoft Excel worden verondersteld hiervan te profiteren. Maar veel mensen weten niet wat deze onheilspellende macro’s eigenlijk zijn en hoe ze te activeren. Voor al die mensen hebben we hier onze instructies.

Wat zijn macro’s in Microsoft Word en Microsoft Excel?

Macro’s zijn commando’s op de pc die werkprocessen die telkens opnieuw worden uitgevoerd, enorm vergemakkelijken en versnellen. Dit betekent dat macro’s in bijvoorbeeld Microsoft Word of Microsoft Excel deze opdrachten opslaan en automatisch beschikbaar maken wanneer nodig met een simpele muisklik. Zulke terugkerende instructies of opdrachten worden met behulp van macro’s uitgevoerd via de muis of samen via een toetscombinatie. In Excel-spreadsheets kunnen gegevens bijvoorbeeld snel worden georganiseerd, geformatteerd en geïmporteerd door op een gedefinieerd symbool te klikken of door een specifieke toetscombinatie te gebruiken. Of steeds terugkerende zinnen in correspondentie, zoals „Hoogachtend“, hoeven niet onder de brief te worden getypt, maar kunnen met een macro automatisch onder elke brief worden ingevoegd. Een eenmaal geschreven tekst of een reeks vaak gebruikte opdrachten worden dus automatisch opgenomen of uitgevoerd door de macro’s. Om dit te kunnen doen, moeten ze echter eerst „leren“ welke werkstappen ze moeten opslaan. Je moet de macro’s dus eerst activeren om ermee te kunnen werken.

Macro’s activeren in Microsoft Office 2021

Eerst beslist u of u Excel-macro’s of Word-macro’s wilt activeren. Open vervolgens het gewenste programma in Microsoft Office 2021 of Microsoft 365 en ga als volgt te werk:

 • Ga in Microsoft Word of Microsoft Excel 2010 naar het tabblad Bestand.
 • Selecteer opties.
 • Ga naar de sectie Beveiligingscentrum (Trust Center).
 • Klik op de knop Instellingen voor het Beveiligingscentrum (Trust Centre Settings).
 • Ga nu naar de sectie Instellingen voor macro’s (Macro-instellingen).
 • Klik op Alle macro’s activeren (VBA-macro’s activeren).
 • Bevestig de wijzigingen met OK.

Nu kunnen de macro’s worden geprogrammeerd in Microsoft Excel of Microsoft Word om het werk te vergemakkelijken. Om macro’s te maken, klik je op „Beeld“ bovenaan de Excel-menubalk – helemaal rechts is het macrogebied waar je nieuwe macro’s kunt maken met de functie „Macro opnemen…“. Je kunt elke macro definiëren met de volgende eigenschappen:

 • Macronaam
 • Toetscombinatie waarmee je de macro wilt activeren
 • Macro opslaan in
 • Beschrijving (optioneel)

Excel-macro’s activeren en programmeren

Eerst moeten de macro’s in Microsoft Excel worden geactiveerd zoals hierboven beschreven. Om de individuele geautomatiseerde opdrachten te programmeren, worden de volgende stappen nog uitgevoerd:

 • Klik boven in de menubalk van Excel op „Beeld“.
 • Maak rechts in het macrogebied nieuwe macro’s met de functie „Macro opnemen…“.
 • Elke afzonderlijke macro moet worden gedefinieerd met bepaalde eigenschappen
 • Naam van de macro
 • Toetscombinatie die de macro moet activeren
 • Opslaglocatie voor de macro
 • Indien gewenst, beschrijving van de macro

Word-macro’s activeren met een knop

Word-macro’s kunnen niet alleen via een specifieke toetscombinatie worden geactiveerd, maar ook via een gedefinieerde knop:

 • Ga naar het tabblad „Beeld“ in de menubalk en klik daar op het symbool voor „Macro’s“.
 • Selecteer in het contextmenu de middelste optie „Macro opnemen“.
 • Definieer nu de „Macronaam“.
 • De selectie „Macro opslaan in“ biedt de mogelijkheid om de macro in alle Word-documenten te gebruiken met de selectie „Alle documenten (Normal.dotm)“.
 • Selecteer nu de optie „Knop“ onder „Macro toewijzen“.
 • Klik op de nieuw gemaakte macro („Normal.NewMacros.MacroName“)
 • klik op „Toevoegen“.
 • Met de knop „Wijzigen“ kan de macro nu een symbool en een geschikte naam krijgen.
 • Bevestig met „OK“.

Vanaf nu verschijnt het symbool dat aan de macro is gegeven in de knop boven de menubalk. Als je nu deze of meerdere macro’s wilt activeren, hoef je alleen maar op het bijbehorende symbool op de betreffende tekstpositie te klikken.

Kopfoto: © Gorodenkoff, stock.adobe.com


Excel Verknüpfung bearbeiten

PowerPoint: Bewerk de Excel-koppeling zonder problemen

PowerPoint: Bewerk de Excel-koppeling zonder problemen

Microsoft Office 2021 of Microsoft 365 bevat een heleboel praktische diensten die het dagelijkse kantoorleven, maar ook communicatie en organisatie in de privésfeer, veel gemakkelijker maken. Teksten bewerken met Word, berekeningen maken met Excel of presentaties ontwerpen met PowerPoint … Sommige functies maken het ook mogelijk om de afzonderlijke programma’s met elkaar te koppelen. Een Excel-tabel kan bijvoorbeeld moeiteloos worden ingevoegd in Word – en net zo gemakkelijk in Microsoft PowerPoint. Hier laten we zien hoe je zo’n Excel-koppeling bewerkt.

Vaak is het niet mogelijk om een Excel-koppeling te bewerken omdat ..

… bij het invoegen van een Excel-tabel in Microsoft PowerPoint de koppeling niet in een van de eerste stappen is meegenomen of verkeerd is uitgevoerd. Een koppeling reageert ook niet op wijzigingen als de Excel-werkmap waarin de Microsoft Excel-tabel zich oorspronkelijk bevindt op een bepaald moment een andere naam heeft gekregen. Een andere bron van fouten is wanneer de Excel-werkmap is verplaatst naar een andere map binnen Microsoft 365 of Microsoft Office 2021. In beide gevallen heeft Microsoft PowerPoint geen toegang meer tot de oorspronkelijke Microsoft Excel-spreadsheet. Het bestaat gewoon niet meer voor het programma en het is niet mogelijk om het bij te werken. Er is nu maar één ding dat helpt: Bewerk de Excel-koppeling zodat PowerPoint automatisch wijzigingen in het originele Microsoft Excel-spreadsheet overneemt.

Een Excel-tabel invoegen en de Excel-koppeling bewerken

Als je een Excel-tabel wilt invoegen in een Microsoft PowerPoint-presentatie, moet je vanaf het begin de functie „Koppeling invoegen“ selecteren. De Excel-werkmap neemt dan automatisch de gegevens over.

De Excel-tabel invoegen in de PowerPoint-dia

Iedereen die veel met Word en Excel werkt, heeft de optie „Excel-tabel invoegen in Word“ zeker al onder de knie. In PowerPoint is de procedure voor het invoegen van een Excel-tabel vergelijkbaar.

 • Open de betreffende presentatie in Excel PowerPoint.
 • Open vervolgens de Excel-werkmap met de tabel die moet worden ingevoegd.
 • Selecteer de tabel.
 • Klik op het tabblad „Start“ en navigeer naar de knop „Kopiëren“.
 • Klik nu op de juiste plaats op de Excel PowerPoint-dia om de Excel-tabel daar te kunnen plakken. Open het tabblad „Start“ en selecteer „Plakken“ onder „Klembord“.

Excel-link bewerken

De bovenstaande stappen kunnen worden gebruikt om de Excel-spreadsheet in te voegen in Microsoft PowerPoint en deze wordt dan gekoppeld zodat wijzigingen automatisch worden toegepast. Als de Excel-werkmap later echter een andere naam heeft gekregen of is verplaatst, moet de Excel-koppeling worden bewerkt.

 • Logischerwijs wordt eerst de PowerPoint-presentatie geopend waarvan de koppeling defect is.
 • De „Backstage View“ kan worden geopend via het tabblad „Bestand“.
 • Klik in het menu dat verschijnt op „Informatie“.
 • De actieve PowerPoint-dia verschijnt, met daaronder verschillende selectiemogelijkheden.
 • Klik onder „Gerelateerde documenten“ op „Koppelingen met bestanden bewerken“.
 • In het dialoogvenster „Koppelingen“ kan nu op de opdracht „Bron wijzigen“ worden geklikt.
 • Een ander dialoogvenster „Bron wijzigen“ wordt geopend en er verschijnt een lijst met verschillende documenten die beschikbaar zijn om te selecteren.
 • Het juiste document moet nu worden geselecteerd en de opdracht „Openen“ moet worden gegeven door erop te klikken.
 • Klik terug in het dialoogvenster „Links“ op „Nu bijwerken“.
 • Als de bijgewerkte link werkt, wordt de opdracht „Sluiten“ blauw omlijnd en kan erop worden geklikt.

Nu kun je verder werken aan de Microsoft PowerPoint-dia. Nadat de presentatie is gesloten en eenmaal opnieuw is geopend, heeft het programma de wijzigingen of updates automatisch toegepast op het Excel-spreadsheet.

Dit is ook mogelijk: Een Excel-spreadsheet rechtstreeks in PowerPoint maken

Soms is het niet nodig om eerst een tabel te maken in Excel en deze vervolgens te integreren in een PowerPoint-presentatie – je kunt de tabel rechtstreeks op een dia maken.

 • Klik in de miniatuurweergave op de dia waarop een Excel-tabel moet worden gemaakt.
 • Selecteer de tab „Invoegen“ en klik op de kleine pijl onder „Tabellen“.
 • klik op „Excel-tabel invoegen“ in het vervolgkeuzemenu.
 • Er verschijnt een tabel op de PowerPoint-dia die je zoals gewoonlijk kunt bewerken met het Excel-lint.

Kopafbeelding: © monticellllo, stock.adobe.com


Word und Excel verknüpfen

Outlook, Word en Excel koppelen

Outlook, Word en Excel koppelen - zo werkt het!

In dit artikel laten we je zien hoe je Microsoft Outlook, Word en Excel kunt koppelen. Of het nu voor privé- of zakelijk gebruik is – de Office Suite op de pc vergemakkelijkt veel werkprocessen en maakt een nette presentatie van een grote verscheidenheid aan documenten mogelijk. Microsoft Word kan worden gebruikt om opgemaakte teksten te maken, Microsoft Excel is het topprogramma voor spreadsheets, berekeningen en gegevensverwerking. En tot slot wordt Microsoft Outlook gebruikt om alle e-mails te beheren en afspraken te organiseren met behulp van de geïntegreerde agenda.

Word en Excel koppelen

In het dagelijkse kantoorleven is het vaak nodig om een tabel te integreren in een Microsoft Word-document. Deze kan ofwel in het programma zelf worden gemaakt – of eenvoudig worden gekoppeld aan een tabel in Microsoft Excel. Om dit te doen, open je eerst het overeenkomstige Excel-bestand. Markeer nu de tabel of individuele secties van de tabel en kopieer ze met het toetsenbordcommando „CTRL+C“. Open vervolgens het Microsoft Word-document waarin de tabel of delen ervan moeten worden ingevoegd. Plaats nu de cursor op de plaats waar de tabel moet verschijnen. Met het toetsenbordcommando „CTRL+V“ kun je de tabel nu precies daar plaatsen. Het nadeel is echter dat je de tabel nu alleen kunt wijzigen met de functies van Microsoft Word. Het is handiger om een Excel-koppeling in Word te kunnen invoegen. Hoe Word koppelen met Excel:

 • Selecteer eerst de bijbehorende tabel in Microsoft Excel en kopieer deze met de sneltoets.
 • Klik in het Microsoft Word-document op de pijl onder „Invoegen“ in het tabblad „Start“ en selecteer „Inhoud invoegen“ in het vervolgkeuzemenu.
 • Klik in het nieuwe venster op „Koppeling invoegen“.
 • Selecteer vervolgens „Microsoft Excel-werkmapobject“ in het menuvenster en bevestig met „Ok“.
 • Wijzigingen die nu zijn aangebracht in de tabel in Microsoft Excel verschijnen automatisch in het Microsoft Word-document.

Microsoft Outlook koppelen met Word en Excel

Met een Microsoft account is het eenvoudig om de functies van alle drie de tools te harmoniseren. Zo kunnen niet alleen Excel-koppelingen in Word worden ingevoegd. Maar ook taken, afspraken en wijzigingen kunnen door verschillende medewerkers op verschillende eindapparaten worden bekeken. De eerste stap is het voorbereiden van de werkbalk voor snelle toegang.

 • Klik hiervoor met de rechtermuisknop op een symbool in de werkbalk.
 • Selecteer de optie „Werkbalk voor snelle toegang aanpassen“. Er wordt een nieuw dialoogvenster geopend (afhankelijk van het geselecteerde programma in Microsoft Word of Microsoft Excel).
 • Selecteer in het item „Werkbalk Snelle toegang“ in de navigatiebalk in het lijstveld „Opdrachten selecteren“ het item „Opdrachten die niet in het lint zijn opgenomen“.
 • Klik op „Microsoft Outlook-taak maken“ in de lijst en activeer het.

Een van de voordelen van deze optie is dat het document dat via Microsoft Outlook wordt verzonden op de oorspronkelijke pc blijft. Voordat het wordt verzonden, kan het worden „vrijgegeven“ of „vergrendeld“ zodat bewerken door anderen wordt voorkomen of mogelijk wordt gemaakt. Op deze manier kunnen taken snel en zonder moeite worden verdeeld door van programma te wisselen. Het is zinvol om taken te verdelen als er bijvoorbeeld aan een Word-document of een Excel-spreadsheet wordt gewerkt. En de medewerker moet bijvoorbeeld op de hoogte worden gebracht van een actuele wijziging van de deadline. Dan hoeft deze nieuwe taak niet eerst te worden aangemaakt in Microsoft Outlook. In plaats daarvan kan hij direct worden weergegeven in het document waaraan wordt gewerkt. Als er geen andere taken aan het document zijn gekoppeld, kan het naar alle of afzonderlijke contactpersonen uit het adresboek in Outlook worden verzonden – zonder dat het programma hoeft te worden gewijzigd. Nieuwe ontvangers kunnen ook op elk moment worden toegevoegd met de tabelfunctie.

Tip: Werken met markeerstiften in Microsoft Word-documenten

Als meerdere mensen samenwerken aan een Microsoft Word-document, is het zinvol om bijzonder belangrijke tekstpassages te markeren met markeerders. Dergelijke markeringen maken het mogelijk om bepaalde tekstgedeelten snel terug te vinden, vooral in een uitgebreid document of een gedeelde map die is gedeeld met Outlook. Eerder niet betrokken contactpersonen kunnen hier dan bijvoorbeeld als taak verder aan werken of wijzigingen aanbrengen.

Header Image: © Prima91, stock.adobe.com


Formatteer je wetenschappelijke paper in slechts een paar stappen

Formatteer je wetenschappelijke paper in slechts een paar stappen

Om punten te scoren met een bachelorscriptie, masterscriptie, diplomascriptie of doctoraalscriptie is een zeer specifieke opmaak voorgeschreven. Zelfs de knapste koppen wanhopen wel eens bij het instellen van de juiste paginanummering of marges in Word. Zijn er niet een paar trucjes in Microsoft Office 365 Home of Microsoft Word om je academische werk op te maken zonder een zenuwinzinking te riskeren? Ja, die zijn er – en wij laten je zien welke dat zijn.

Welke gebieden moet je opmaken voor een wetenschappelijk werkstuk?

Afhankelijk van de universiteit is het mogelijk dat er zeer specifieke eisen zijn over hoe de opmaak in Word eruit moet zien. Daarom is het handig om precies uit te zoeken wat de eisen van de universiteit zijn voordat je het document opmaakt voor de wetenschappelijke paper. In het algemeen moet je deze punten echter altijd in gedachten houden bij het opmaken van een wetenschappelijk werkstuk:

 • Lettertype en lettergrootte
 • Regelafstand
 • Pagina marges
 • Paginanummering
 • Voorblad

Opmaken in Word is in principe heel eenvoudig – als je weet hoe!

Lettertype en lettergrootte opmaken

Als je een wetenschappelijk artikel wilt opmaken, moet je ervoor zorgen dat je een consistent lettertype kiest dat gemakkelijk te lezen is. Meestal wordt het soms wat ouderwetse schreeflettertype Times New Roman of het moderne schreefloze lettertype Arial gebruikt. Voor de hoofdtekst moet het lettertype 12 punts zijn, voor koppen 14 punts.

Kies de juiste regelafstand

De teksten worden opgemaakt als gerechtvaardigde tekst, d.w.z. links en rechts gelijk, zodat er niets aan de randen blijft hangen. De regelafstand is 1,5; alleen voor voetnoten kan een enkele regelafstand worden gekozen. Denk aan de marges Vooral bij gerechtvaardigde letters is het belangrijk dat de marges – de ruimte tussen de letters en de rand van de pagina – groot genoeg zijn, omdat dit het lezen vergemakkelijkt. Voordat je begint te schrijven, moet je het document zo instellen dat de volgende marges al zijn ingesteld:

 • boven- en ondermarge elk 2 tot 2,5 cm
 • linkermarge 3 tot 3,5 cm
 • rechtermarge 2 tot 2,5 cm

Je wetenschappelijke paper opmaken en paginanummers instellen

Allereerst: Noch het voorblad, noch de inhoudsopgave krijgen een paginanummer (paginering). Afhankelijk van hoe de bachelor- of doctoraalscriptie enz. is gestructureerd, kan de paginering beginnen op de derde pagina of op de pagina met de inleiding. Het paginanummer wordt in de opmaak in het midden van de voettekst gezet of rechts uitgelijnd. Om de paginanummering pas vanaf pagina 3 te laten beginnen bij de opmaak in Word, zijn een paar stappen nodig:

 • er wordt een sectie-einde ingevoegd op pagina 2
 • de voettekst mag niet gekoppeld zijn aan de vorige voettekst
 • start nu met de opdracht „Paginanummers opmaken“ vanaf 1

Hoe het voorblad werken

Vrijwel elke universiteit vereist een voorblad voor academische papers. Het bevat de belangrijkste kerngegevens en moet de examinatoren een snel overzicht geven van de formele aspecten van het werk. In zekere zin is het net als de omslag van een boek: het moet een goede eerste indruk maken! Het voorblad moet de volgende informatie bevatten:

 • Het type scriptie (bachelorscriptie, masterscriptie, doctoraalscriptie, etc.)
 • de titel en eventueel een ondertitel van het academisch werkstuk
 • De naam van de universiteit, indien mogelijk ook het logo in zeer goede drukkwaliteit
 • De naam van de auteur van het proefschrift en zijn/haar inschrijfnummer
 • contactgegevens van de auteur
 • de namen van de personen die de auteur tijdens zijn of haar werk hebben begeleid
 • indien beschikbaar, de naam van de tweede corrector
 • Naam van de opleiding of afdeling
 • Datum van indiening

Tip: Hoe structureer je een bachelor- of masterscriptie?

Bij deze vormen van academisch werk is de juiste opzet cruciaal als je een goed cijfer wilt halen. Meestal ziet de outline er als volgt uit:

 • Voorblad
 • Abstract (voorwoord/introductie)
 • Inhoudsopgave
 • Lijst van gebruikte afbeeldingen (indien aanwezig)
 • Lijst van gebruikte tabellen (indien beschikbaar)
 • Lijst van afkortingen
 • Doorlopende tekst onderverdeeld in
 • Inleiding
 • theoretisch kader
 • Methodologie
 • Resultaten
 • Conclusie
 • Lijst van gebruikte literatuur
 • Eventuele bijlagen
 • Affidavit

Headerafbeelding: © monticellllo, stock.adobe.com


Word Vorlage erstellen Titelbild

Word-sjabloon maken - Eenvoudige instructies in een paar stappen

Maak een Word sjabloon - Eenvoudige instructies in een paar stappen

Gratis tekstverwerkingssoftware is er in overvloed, maar Microsoft’s Word blijft de meest gebruikte ter wereld. Een van de belangrijkste functies van Word zijn de opmaaksjablonen, die zorgen voor een uniforme opmaak met behulp van gedefinieerde kenmerken zoals lettertype, lettergrootte en regelafstand. Vooral in de zakelijke sector, voor sollicitaties of voor wetenschappelijke papers waar aan speciale specificaties moet worden voldaan, zijn sjablonen uiterst nuttig. Door de opmaaksjablonen van tevoren te ontwerpen, bereid je het maken van lange teksten in Word voor en bespaar je jezelf veel werk bij het uiteindelijk in de juiste lay-out zetten van de voltooide tekst. Zelfs wanneer de tekst al geschreven is, zorgen sjablonen ervoor dat alle tekstmodules gestandaardiseerd zijn en dat er geen opmaakfouten overblijven. Word bevat al een aantal voorgeïnstalleerde sjablonen voor opmaak en voor speciale formulieren of documenttypes zoals briefhoofd, uitnodigingen of visitekaartjes. Als deze echter niet aan je behoeften voldoen, kun je je eigen Word-sjabloon maken en de individuele configuraties opslaan als basis voor verdere teksten.

Twee verschillende sjablonen

Er zijn twee verschillende soorten sjablonen beschikbaar in Microsoft Word: Formaatsjablonen en documentsjablonen:

 • De opmaaksjabloon specificeert formele categorieën zoals lettertype, regelafstand of alinea’s. De bijbehorende sjablonen zijn te vinden op het tabblad„Start“ onder„Opmaaksjablonen„.
 • Naast formele instellingen bevat de documentsjabloon extra elementen zoals kop- en voetteksten, logo’s, lijsten, plaatshouders of tekstvelden. Deze kunnen individueel worden ontworpen zodat ze als factuur, briefhoofd, begeleidende brief, enz. Gebruikt kunnen worden.

Wijzig of maak een stylesheet

 • Open een nieuw Word-document.
 • Klik op de pijl rechts onder de menubalk„Sjablonen opmaken„.

 • Klik in het nieuw geopende venster linksonder op„Nieuwe stijl„.

 • Voer in het eerste veld een naam in voor de stijl.
 • Configureer vervolgens alle eigenschappen die je sjabloon moet bevatten.

 • Klik ten slotte op„OK„. Het sjabloon wordt dan toegevoegd aan de stylesheets die je kunt vinden op het tabblad„Start„.

Word-sjabloon voor documenten maken

Om een nieuwe Word sjabloon te maken waarin je een speciaal document kunt opslaan volgens je eigen ideeën, zijn er verschillende mogelijkheden. Er zijn al verschillende kant-en-klare sjablonen beschikbaar in Word. Om zo’n sjabloon te gebruiken, klik je in Word op„Bestand“ en vervolgens op„Nieuw„. Er zijn veel verschillende opties onder„Office-sjablonen„. Nadat je een sjabloon hebt geselecteerd, wordt deze geopend in een nieuw venster en kun je deze bewerken. Sjabloon bewerken en opslaan Nadat u een geschikte sjabloon hebt gevonden, kunt u deze bewerken volgens uw eigen ideeën en afbeeldingen, tabellen of logo’s invoegen, de opmaak wijzigen en andere wijzigingen aanbrengen. Als alles klaar is, kun je het resultaat opslaan als sjabloon: ⦁ Klik op„Opslaan en verzenden“ in de menuoptie „Bestand“. ⦁ Klik op„Bestandstype wijzigen“ en dubbelklik op„Sjabloon„.

⦁ Er wordt een venster geopend waarin je het sjabloon een naam kunt geven en de opslaglocatie kunt selecteren. ⦁ Klik op„Opslaan“ en de nieuwe sjabloon wordt aangemaakt.

Kopafbeelding: © wachiwit, stock.adobe.com


Microsoft Word: Paginanummers invoegen - eenvoudig vanaf pagina 3

Microsoft Word: Paginanummers invoegen - eenvoudig vanaf pagina 3

In zowat elk kantoor gebruiken we Microsoft Office. Een van de meest gebruikte programma’s uit de succesvolle serie is Microsoft Word. De tekstverwerkingssoftware wordt niet alleen in kantoren gebruikt, ook talloze scholieren en studenten gebruiken het Microsoft-product. Toch zijn velen zich niet eens bewust van alle functies van het programma. Een van de belangrijkste functies van Word is de paginanummering. Voor veel gebruikers is het ook belangrijk om te weten hoe ze Word zo kunnen instellen dat het programma niet begint met het tellen van pagina’s op pagina 1, maar pas op pagina 3. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld het schrijven van een tekst. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor studenten die hun werkstukken correct willen opmaken. In dit geval moet de paginatelling pas beginnen op pagina 3 – na het voorblad en de opzet. Onze eenvoudige handleiding legt uit hoe je dit doet.

Paginanummers invoegen in Microsoft Word

Om paginanummers in te voegen in Microsoft Word, moet je naar het tabblad „Invoegen“ gaan en een vervolgkeuzemenu „Voettekst“ vinden in de sectie „Koptekst en voettekst “ Hier kun je een voettekst naar eigen smaak selecteren.

Zodra je een indeling voor de voettekst hebt geselecteerd, schakelt Word automatisch over naar de kop- of voettekstweergave.

In dit tabblad „Koptekst en voettekstnavigeer je via „Paginanummer“ en „Pagina-einde“ naar jefavoriete opmaak. Je kunt kiezen of het paginanummer links onderaan (of bovenaan), in het midden of rechts moet worden geplaatst.

Als je het paginanummer op deze manier invoegt, begint het automatisch op de eerste pagina en heeft elke pagina een paginanummer.

Om de opmaak van het paginanummer verder te bewerken, kun je overschakelen naar het tabblad „Start“(terwijl het bewerken van de koptekst of voettekst actief is) en het paginanummer bewerken zoalsje dat bijelke andere tekstzou doen.Om dit te doen, hoeft u alleen het nummer op één pagina te selecteren en vervolgens het type, de lettergrootte en de letterkleur te kiezen. Deze instelling wordt vervolgens ook toegepast op de andere pagina’s. Als je tevreden bent met het paginanummer, kun je het bewerken van de voettekst afronden door te klikken op „Sluit kop- en voettekst“ of door te dubbelklikken in het document.

Begin met het paginanummer alleen op pagina 3

Als je je term paper correct wilt opmaken in je studie, moet je het paginanummer zo opmaken dat het pas op pagina 3 begint. Het voorblad en de outline worden niet geformatteerd. Je kunt dit doen met een kruk van twee verschillende documenten (maar dan kun je de inhoudsopgave niet automatisch maken), of je kunt het document in twee secties verdelen. Om het document in twee (of meer) secties te verdelen, verplaats je de cursor naar pagina 2, ga je naar het tabblad „Lay-out“ en voeg je een nieuwe „Sectie-einde“ toe onder „Onderbrekingen“. Nu is het document verdeeld in twee secties. De tweede sectie begint nu na de pagina waarop de cursor stond (in dit voorbeeld op pagina 3). Als je de paragraaftekens en opmaaksymbolen activeert, zie je hier de sectie-einde.

Gavervolgens naar pagina 3 en ga naar het kop- en voettekstmenu, door te dubbelklikken op de kop- of voettekst. In het menu „Header and Footer“, in het midden van de bovenste menuband, vind je het navigatieveld met de knop „Link naar vorige pagina“ Deactiveer deze knop zodat de paginanummers pas vanaf pagina 3 worden ingevoegd. Nu kunt u het paginanummer op de gebruikelijke manier invoegen. Standaard verschijnt hier paginanummer 3, maar om pagina 3 van het document als pagina 1 te nummeren, navigeer je via „Paginanummer“ in het tabblad „Invoegen“ naar „Paginanummer opmaken Hier voer je de waarde 1 in voor „Beginnen bij“.

Nu verschijnt paginanummer 1 op pagina 3 van het document.

Kopafbeelding: © adam121, stock.adobe.com


Microsoft Word: Een inhoudsopgave maken in Word

Microsoft Word: Een inhoudsopgave maken in Word

Waarschijnlijk het meest gebruikte programma in de Microsoft Office suite is Microsoft Word. Bijna iedereen heeft wel eens met het populaire tekstprogramma gewerkt en voor de meeste scholieren, studenten en werknemers met een kantoorbaan is het werken met Word onderdeel van het dagelijks leven. Velen zijn echter niet bekend met alle functies van Word en weten niet hoe ze een tekst zo moeten opmaken dat het volledige potentieel van Word wordt benut. Word kan echter veel meer dan alleen een tekst opnemen. Het programma is in staat tot een veelheid aan functies die het maken van een compleet document ongelooflijk eenvoudig maken. Vooral voor leerlingen en studenten is de inhoudsopgavefunctie in Word enorm praktisch en nuttig. Hoe vaak hebben leerlingen niet een paar minuten voor middernacht achter hun computer gezeten en moeizaam met de hand paginanummers overgeschreven in een handmatig gemaakte inhoudsopgave – ook al kan Word deze ook automatisch maken?

Een inhoudsopgave maken met Word

Om een inhoudsopgave te maken met Word, moet je eerst alle koppen opmaken. In het tabblad „Start“ zijn er verschillende opmaaksjablonen die een alinea als kop of subkop kunnen aanduiden.

Een alinea wordt in Word aangemaakt door op de ENTER-toets te drukken en wordt gemarkeerd methet opmaakteken „¶“. Een regeleinde markeert niet automatisch het einde van de alinea.

Opmaak van koppen

Word kan tot 9 niveaus van koppen maken. De verschillende niveaus worden ook overeenkomstig weergegeven in de inhoudsopgave. Een hoofdstuktitel moet altijd worden opgemaakt als „Kop 1“, gevolgd door een „Kop 2“ enzovoort. De volgende hoofdstuktitel is dan weer een „Kop 1.“[/vc_column_text]

Om een kop te maken, typ je dezegewoon in, beweeg je de cursor naar de kop en klik je op hetgewenste kopniveau in de „Stijlbladen„. De volledige alinea waarin de cursor zich bevindt, wordt altijd opgemaakt als een koptekst.

Zo zien correct opgemaakte koppen eruit in het document:

Inhoudsopgave invoegen

Nadat je de koppen correct hebt opgemaakt, kun je met een paar klikken de inhoudsopgave invoegen. Verplaats hiervoor de cursor met de muis naar de plaats waar de inhoudsopgave moet worden ingevoegd – dit is meestal op de tweede pagina van het document. Ga vervolgens naar het tabblad „Verwijzingen“ en klik op „Inhoudsopgave “ Er wordt een vervolgkeuzemenu geopend waaruit je een indeling kunt kiezen. Door op inhoudsopgave te klikken, voegt Word automatisch de inhoudsopgave in.

Inhoudsopgave bijwerken

Word geeft automatisch het paginanummer weer waaropeen kop of subkop verschijnt wanneer de inhoudsopgave wordt gemaakt.Als je wijzigingen aanbrengt in de tekst nadat de inhoudsopgave is gemaakt, kan de positie van een kop veranderen. Om ervoor te zorgen dat de inhoudsopgave het juiste paginanummer weergeeft, moet de inhoudsopgave worden bijgewerkt.

Om de inhoudsopgave bij te werken, schakel je terug naar hettabblad „Verwijzingen“ en klik je hier op deknop „Inhoudsopgave bijwerken.Als je alleen andere paginanummers wilt bijwerken, klik je op „Alleen paginanummers bijwerken.“ in het contextmenu Als je ook nieuwe koppen hebt ingevoegd of koppen hebt gewijzigd, klik je op “ Hele map bijwerken. „[/vc_column_text]

Een goede tip is om de inhoudsopgave altijd nog een laatste keer bij te werken voordat je je werk opslaat en inlevert als .pdf bestand op te slaan en in te leveren.

De inhoudsopgave heeft geen paginanummers nodig

Voor een correcte weergave van de inhoudsopgave hoefje in Word geen paginanummers in te voegen. Zelfs als er geen paginanummers worden weergegeven op de afzonderlijke pagina’s, geeft Word het paginanummer weer in de inhoudsopgave. Als je paginanummers wilt weergeven in je document, hebben we de bijbehorende instructies al gemaakt. Hier vind je ook instructies over hoe je het paginanummer pas vanaf pagina 3 kunt invoegen.

Kopafbeelding: © pit24, stock.adobe.com