Werken op afstand: de nieuwe werkplek

Dit is werken op afstand

Mobiel werken, ook wel werken op afstand genoemd, is geen nieuw fenomeen: het is een vorm van plaatsonafhankelijk werken. Met werken op afstand kunnen werknemers een vaste werkplek hebben, maar worden ze hier niet toe gedwongen. Ze kunnen hun dagelijkse werk net zo goed doen in het park, in een café of in een co-working space. Werknemers hebben niet langer een vast bureau in het bedrijf nodig, maar kunnen overal in het land of zelfs de wereld werken. Het enige belangrijke: het resultaat van het werk moet goed zijn. Waarvandaan deze plicht wordt vervuld, speelt daarentegen een ondergeschikte rol. Deze benadering maakt mobiel werken bijzonder aantrekkelijk, omdat het de voordelen van het thuiskantoor voor werknemers benut en soms uitbreidt. Het model is zekerder dan werken als freelancer: terwijl freelancers soms lange pauzes moeten nemen tussen opdrachten en projecten, is er bij werken op afstand sprake van een normale arbeidsrelatie. Niettemin stelt deze stap werknemers in staat om vrij en zelfbepaald te werken. In tijden waarin een kantoor aan huis verplicht zou kunnen worden, kan op deze manier de belangrijkste expertise uit de meest uiteenlopende regio’s in het bedrijf worden gebracht. Overigens: om mobiel werken te laten werken, mogen de snelle technische ontwikkelingen niet worden verwaarloosd. Alleen wie beschikt over voldoende bandbreedte, krachtige eindapparaten en verdere tools zoals een Windows Remote Desktop en Windows Server 2022 CAL’s kan de gewenste prestaties leveren.

De verschillen tussen werken op afstand en thuiswerken

Hoewel remote work en home office op het eerste gezicht erg op elkaar lijken, zijn ze niet hetzelfde. De Duitse term voor thuiskantoor is telewerk en impliceert dat werknemers vanuit huis werken. Hoewel de werknemer dus voordelen geniet in het thuiskantoor, kan hij of zij niet profiteren van alle voordelen van werken op afstand. In het kader van een algemene thuiswerkregeling of een thuiswerkverplichting voor werknemers, stelt de werkgever de benodigde werkmaterialen ter beschikking: dit zijn bijvoorbeeld een laptop, Windows 11, beeldschermen en aanvullende kantoorapparatuur. Deze noodzaak wordt geregeld in de Werkplekverordening. In de arbeidsovereenkomst kan echter nauwkeurig worden geregeld welke financiële onderdelen voor rekening van de werkgever komen en welke voor rekening van de werknemer blijven. Bij werken op afstand daarentegen kunnen werknemers vanaf elke locatie werken. Ze zijn niet gebonden aan hun thuiskantoor. In principe hoeven werkgevers geen apparatuur te voorzien voor deze vorm van werk, aangezien hier geen duidelijke wettelijke regels voor zijn. Toch moet de werkgever op zijn minst de nodige arbeidsmiddelen ter beschikking stellen om redelijk en productief te kunnen werken. Beide werkmodellen hebben één ding gemeen: zowel thuiswerk als werken op afstand vallen onder de Arbeidstijdenwet en de Arbowet.

Dit is onderdeel van de werkplek op afstand

De voordelen van werken op afstand zijn zowel de tijdsvrijheid als de locatie-onafhankelijke keuze van de werkplek. Maar zonder de juiste werkbenodigdheden en hulpmiddelen werkt noch het thuiskantoor, noch mobiel werken. Een Windows Remote Desktop geeft toegang tot de interne IT-infrastructuur en zorgt ervoor dat gegevens in een veilige omgeving kunnen worden verzameld, gewijzigd of gelezen. Met deze Remote Desktop Services is het mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot applicaties en op locatie te werken. Dit maakt dagelijkse taken eenvoudiger en zorgt voor een hogere productiviteit bij werknemers die afhankelijk zijn van mobiel werken. Nu de meeste bedrijven meer digitaal zijn opgezet, is toegang tot een moderne server zoals Windows Server 2022 zelden een probleem. De sleutel is het kiezen van de juiste licenties die nodig zijn om toegang te krijgen tot een dergelijke server. Met de juiste Windows Server 2022 CAL’s kan directe toegang worden ingeschakeld om op afstand te werken. Tussen haakjes: De nieuwe Windows server opent veel nieuwe mogelijkheden voor bedrijven. Deze omvatten niet alleen centrale functies die de eigen workflow van het bedrijf ondersteunen, maar ook speciale efficiëntie in het datacenter. Deze wordt geoptimaliseerd door een betere schaalbaarheid, netwerkoplossingen en krachtige, softwarematige opslag. Om deze aanpak succesvol te laten zijn, moeten bedrijven investeren in digitalisering en een goede IT-infrastructuur. Als beide zijn afgestemd op de stand van de techniek, modern en flexibel zijn, ontstaat er een duidelijk concurrentievoordeel voor het bedrijf.

Headerafbeelding: © andreusK, stock.adobe.com