new open book on a gray table with a red ribbon bookmark

Bladwijzers invoegen en verwijderen in Word - zo doe je dat!

Bladwijzers invoegen en verwijderen in Word - zo doe je dat!

Om informatie snel terug te vinden, sloegen veel mensen bij het lezen van boeken de bladzijde op die ze later nog eens wilden lezen. In moderne tekstverwerkingsprogramma’s zoals Word (dat deel uitmaakt van Microsoft Office 2021 Standard en onder andere te vinden is in Windows 11 Home ) heeft een bladwijzer ongeveer dezelfde functie: het markeert een plaats in het tekstdocument die je snel en gemakkelijk terug wilt vinden – als een bladwijzer in een boek! Je kunt hier vinden hoe je een Word bladwijzer invoegt en bewerkt.

Echt praktisch: Maak een Word bladwijzer

Je kent al één voordeel van de Word bladwijzer binnen Microsoft Office 2021 Home and Business: de bladwijzer is een handig hulpmiddel om relevante tekstpassages te vinden, zelfs in een lang Word document – ongeacht het besturingssysteem(Windows 11, Windows 11 Pro). Maar dat is niet het enige voordeel van het instellen van een Word bladwijzer. Gemarkeerde passages zijn ook uiterst handig voor links. Een inhoudsopgave met bladwijzers is namelijk bijzonder praktisch in zeer grote tekstdocumenten: zodra je op een bepaald woord of hoofdstuktitel klikt, springt de cursor automatisch naar de overeenkomstige plaats in het document.

Word: bladwijzers toevoegen in 6 stappen

Met een paar klikken kun je een bladwijzer toevoegen in een document, bijvoorbeeld onder Microsoft Office 365 Home:

 1. Ga eerst naar het gedeelte van de tekst waar je een bladwijzer van wilt maken in Word.
 2. Markeer vervolgens een woord of zelfs een volledige hoofdstuktitel. Het is ook mogelijk om gewoon de cursor op een specifiek punt in het document te plaatsen.
 3. Roep nu het menu-item „Invoegen“ op in het lint.
 4. Klik op het pictogram„Bladwijzer“.
 5. Voer in het veld „Bladwijzernaam“ in het dialoogvenster dat wordt geopend een duidelijke naam in voor de gewenste bladwijzer.
 6. Klik nu op „Toevoegen“ – en u bent klaar.

Om later de exacte plaats terug te vinden die u hebt gemarkeerd, drukt u gewoon op de toetsencombinatie „CTRL+G“ . Het dialoogvenster „Zoeken en vervangen“ wordt geopend en u kunt het tabblad „Ga naar“ openen. Klik onder het item „Ga naar element“ op „Bladwijzer“. Voer vervolgens de eerder gedefinieerde naam in of klik erop.

Een link toevoegen aan een bladwijzer

Om naar een plaats in de tekst te springen zonder het dialoogvenster voor tekstmarkeringen te activeren, kun je ook woorden, zinnen en ook afbeeldingen voorzien van een hyperlink, die dan ook een link maakt naar de gewenste tekstplaats:

 • Selecteer woord, gedeelte of afbeelding voor de link.
 • Druk op de rechtermuisknop en klik op „Link“
 • Selecteer de optie „Huidig document“ .
 • Selecteer de te linken kop of tekstmarkering uit de lijst.
 • Bevestig met „OK„.

De bladwijzer opnieuw verwijderen

Hebt u de bladwijzer op de verkeerde plaats geplaatst? Ga als volgt te werk om een bestaande bladwijzer te verwijderen in Word (bijvoorbeeld in Microsoft 365 Family of Microsoft 365 Business Premium):

 • Klik op „Invoegen > Bladwijzer“ .
 • klik op„Naam“ of „Locatie“ om de lijst met bladwijzers te sorteren.
 • Activeer de bladwijzer die u wilt verwijderen en klik op „Verwijderen“.
 • Als de bladwijzer een link bevat, klik dan met de rechtermuisknop op de linktekst en klik op „Link verwijderen“.

Wat moet ik doen als de Word-fout „Bladwijzer niet gedefinieerd“ optreedt?

Af en toe treedt er een foutmelding op in de Microsoft-pakketten die zijn geïnstalleerd onder Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise en Windows 11 Pro for Workstation. Dit gebeurt vaak wanneer de betreffende tekstpassage is bewerkt of verwijderd. De Word-fout is dan „Bladwijzer niet gedefinieerd“. Dit is wat je in dit geval kunt doen:

 • Oplossing 1: Klik eerst met de rechtermuisknop op „Directory à Update directory
 • Oplossing 2: Een verwijderde of gewijzigde tekst kan vaak verwijderd worden met de toetsencombinatie „CTRL + Z“
 • Oplossing 3: Zet de foutieve tekstmarkering om in statische tekst door de betreffende tekst te markeren en op de toetscombinatie „CTRL + SHIFT + F9“ te drukken.

Afbeelding kopregel: ©mizar_21984, stock.adobe.com


PowerPoint Audio einfügen

Geluid invoegen en verwijderen in PowerPoint - zo doe je dat!

Audio invoegen en verwijderen in PowerPoint - zo eenvoudig is het!

In lezingen of seminars en ook in webinars – d.w.z. cursussen op het internet – werkt niets zonder PowerPoint, het presentatieprogramma dat is opgenomen in het Microsoft Office 2021 Standard pakket onder Windows 11. Samenhangen worden duidelijk uitgelegd op afzonderlijke dia’s en voorzien van effecten. De presentatie wordt nog indrukwekkender met de optie om geluid in PowerPoint in te voegen. Hoe je het geluid op de dia’s krijgt – en hoe je het weer verwijdert – zie je hier.

Een audiobestand invoegen in PowerPoint – het is leuk!

Een presentatie over je laatste avontuurlijke reis naar Papoea-Nieuw-Guinea. De reisfoto’s, gepresenteerd met PowerPoint, worden idealiter begeleid door dramatische muziek. Of je presenteert de nieuwste reclamecampagne en ondersteunt de cijfers, gegevens en feiten met commentaar dat direct bij de foto’s wordt uitgesproken. Of misschien wil je een webinar over het juiste gebruik van een boormachine wat opleuken. In dat geval houden geluidseffecten in de opname de kijkers gegarandeerd scherp. Dit is allemaal heel eenvoudig te realiseren met bijvoorbeeld Microsoft Office 2021 Home en Business met het Windows 11 Home besturingssysteem. Met een paar eenvoudige stappen kun je audio toevoegen aan PowerPoint om alle presentaties nog effectiever, indrukwekkender en duurzamer te maken. En zo werkt het:

Muziek invoegen als audio in PowerPoint

Muziek op de achtergrond die past bij de getoonde beelden en een sfeer creëert, maakt indruk op iedereen. De volgende stappen zijn nodig om audio in PowerPoint in te voegen:

 • Klik op Invoegen > Audio in de menubalk.
 • Selecteer nu Audio op mijn pc.
 • Selecteer nu in het dialoogvenster Audio invoegen het gewenste audiobestand en voeg het toe.
 • Gebruik de opdracht Invoegen om het betreffende audiobestand in PowerPoint in te voegen.

Hier speelt de muziek

Als Microsoft Office 365 Home is geïnstalleerd onder Windows 11 Pro of Windows 11 Pro N, kan PowerPoint worden gebruikt en kun je dienovereenkomstig audiobestanden invoegen in PowerPoint. Voer de volgende instellingen in om ervoor te zorgen dat een geselecteerd nummer tijdens de hele presentatie wordt afgespeeld:

 • Klik eerst op het ingevoegde audiobestand in de dia.
 • Selecteer vervolgens „Afspelen“ in de menubalk.
 • In het gebied „Audio-opties“ onder „Start“, is er nu de optie om „Dia-overschrijdend afspelen“ te selecteren. Met deze optie wordt het liedje niet onderbroken, zelfs niet als de dia wordt gewisseld.
 • Als „Eindeloos afspelen“ is geactiveerd, start het geselecteerde nummer tijdens de presentatie altijd opnieuw vanaf het begin.
 • Het is echter ook mogelijk om audio zo in PowerPoint in te voegen dat een nummer alleen op een bepaald punt in de presentatie wordt afgespeeld.
 • In dat geval klik je gewoon op de afspeelknop op het juiste punt tijdens de presentatie.
 • Selecteer in het PowerPoint-menu in het Microsoft 365 Family Package, bijvoorbeeld onder Windows 11 Education of Windows 11 Enterprise, het item „Animaties“, en het audiobestand kan ook meteen aan het begin van de dia worden afgespeeld.

Een zelf opgenomen audiobestand invoegen in PowerPoint

Je kunt ook audio invoegen in PowerPoint die je zelf hebt opgenomen, bijvoorbeeld je eigen stem.

 • In Microsoft 365 Business Premium of een ander Microsoft-pakket, bijvoorbeeld in het besturingssysteem Windows 11 Pro for Workstation, selecteer je zoals gewoonlijk Invoegen > Audio.
 • Klik vervolgens op Audio-opname.
 • Geef het bestand een naam en selecteer Opnemen met Micro geactiveerd.
 • Om de opname te controleren, klikt u op Stop en vervolgens op Afspelen.
 • Als de opname OK is, klikt u op OK – anders selecteert u gewoon opnieuw Opnemen.
 • Als je de clip wilt verplaatsen, selecteer je het audiosymbool en sleep je het naar de juiste plaats op de dia.

PowerPoint-audio verwijderen – heel eenvoudig

Past de muziek niet meer, spreekt de stem niet meer aan of staat het geluidseffect gewoon op de verkeerde plaats? Dan kunt u eenvoudig PowerPoint-audio verwijderen.

 • Als het audiobestand rechtstreeks op de PowerPoint-dia was ingesloten, markeer dan eerst het overeenkomstige luidsprekersymbool met een muisklik.
 • De Del-toets verwijdert het bestand van de dia.

Als de presentatie zo is ingesteld dat het geluidseffect wordt geactiveerd telkens wanneer de dia wordt gewijzigd, zijn de volgende stappen nodig om het te verwijderen:

 • Roep dia op.
 • Selecteer de tab Overgangen.
 • Open het uitklapmenu naast de optie Geluid in de groep Weergaveduur.
 • Selecteer de optie Zonder geluid.

Kopafbeelding: ©OneClic, stock.adobe.com


OneNote neues Notizbuch erstellen

Maak een nieuw notitieblok in OneNote - zo doe je dat!

Maak een nieuw notitieblok in OneNote - zo makkelijk is het!

Wie bijvoorbeeld werkt met het Microsoft Office 2021 Standard pakket in Windows 11 Home, heeft een voor velen onmisbare tool: OneNote! Voor gebruikers betekent dit: een einde maken aan de ellendige papieren economie – en in plaats daarvan schone, geordende interactieve notities maken. Deze notities worden verzameld in notitieblokken – zoveel als er nodig zijn. En dit is hoe je een nieuw notitieblok kunt maken in OneNote.

Dit kan allemaal met OneNote

Het gebruik van OneNote is onder andere geen probleem met Microsoft Office 2021 Home and Business. Hier zijn een paar functies die het dagelijks leven gemakkelijker maken:

 • Notities invoeren op de pc
 • Audiobestanden opnemen
 • Ideeën en schetsen direct op de tablet opnemen
 • Foto’s van je smartphone overbrengen
 • notities snel terugvinden in het OneNote-notitieblok
 • Notities gemakkelijk over de pagina verplaatsen
 • alle pagina’s organiseren in secties nadat u een notitieblok hebt gemaakt
 • Secties verzamelen in één of meerdere notitieblokken
 • direct van apparaat wisselen, waarbij notities 1:1 blijven
 • Persoonlijke notitieblokken delen met anderen die er dan tegelijkertijd aan kunnen werken

OneNotenieuw notitieblok maken met huidig account

Notities, doodles, spraakopnames – OneNote, bijvoorbeeld in het Microsoft Office 365 Home-pakket onder Windows 11 Pro en Windows 11 Pro N, is de perfecte manier om alles snel, netjes en geordend te organiseren. Het is niet zelden aan te raden om meer dan één OneNote-notitieblok aan te maken. Bijvoorbeeld als je gegevens voor privédoeleinden gescheiden wilt houden van die voor je club of baan. Dit is wat je moet doen om een nieuw notitieblok aan te maken in OneNote als je je eigen Microsoft-account gebruikt:

 • Toon notitieboeken knop
 • Klik op + Notitieblok onderaan het gebied dat verschijnt
 • Voer een naam in voor het nieuwe notitieblok en selecteer Notitieblok maken .

Maak je eigen notitieblok met een ander account

Alle notities die met OneNote worden gemaakt, bijvoorbeeld in Microsoft 365 Family in het Windows 11 Education systeem, kunnen ook in aparte accounts worden bewaard. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een notitieblok voor het gezin hebt ingesteld en nu een apart notitieblok voor jezelf en je collega’s wilt maken. Dit werkt ook zonder problemen en gaat als volgt:

 • Selecteer eerst, weer op een willekeurige pagina, de knop Notitieboeken weergeven .
 • Bovenaan in het weergegeven gebied zie je nu de huidige accountnaam
 • Nadat je in het venster Accounts hebt geklikt, selecteer je de optie + Account toevoegen.
 • Na de bijbehorende prompt logt u in met de accountgegevens.
 • Onderaan het vervolgkeuzemenu dat nu verschijnt, klik je op + Notebook .
 • Voer nu in het venster Nieuw notitieboek een naam in waaronder je je eigen notitieboek wilt maken.
 • Selecteer onder Account het account dat je wilt gebruiken met de optie „Nieuw OneNote-notitieblok maken“.
 • Klik nu op Notitieblok maken

OneNote – nieuw notitieblok maken en vervolgens delen

Als je bijvoorbeeld een nieuw OneNote-notitieblok hebt gemaakt in het Microsoft 365 Business Premium-pakket onder Windows 11 Enterprise of Windows 11 Pro voor werkstations, wil je misschien dat anderen – misschien werknemers en collega’s – er toegang toe hebben en eraan kunnen werken. In dit geval moet u het volledige notitieblok of alleen afzonderlijke pagina’s delen. Zo maak je je hele notitieblok beschikbaar:

 • Open in OneNote het notitieblok dat je wilt delen
 • Klik op Delen in de rechterbovenhoek
 • Selecteer de optie Dit notitieblok delenin het vervolgkeuzemenu van het taakgebied.
 • Typ onder E-mailuitnodiging verzenden de e-mailadressen waarmee het geselecteerde notitieblok moet worden gedeeld.
 • Selecteer in het nieuwe vervolgkeuzemenu Kan bewerken voorvolledige toegang inclusief wijzigingsopties of Kan tonen als het notitieblok niet bewerkt mag worden.
 • Bevestig door op Delen te klikken. Individuele pagina’s delen:
  • Open in het notitieblok de pagina die gedeeld moet worden.
  • Klik op Delen in de rechterbovenhoek.
  • Selecteer de optie Deze pagina in het vervolgkeuzemenu in het gedeelte Delen.

  Klik op Maken , waarmee een weblink wordt gemaakt die met andere mensen kan worden gedeeld.

Kopafbeelding: ©monticellllo, stock.adobe.com


OneNote Hilfslinien

OneNote: Toon gidsen - hoe het moet!

OneNote: Toon gidsen - zo makkelijk is het!

In dit artikel laten we je zien hoe je hulplijnen kunt weergeven in OneNote. Handgeschreven notities, memo’s en brieven worden steeds populairder. Maar wat echt oldschool aan het worden is: handgeschreven notities op echt papier! Het is maar goed dat OneNote ook beschikbaar is onder Windows 11 Home, bijvoorbeeld in Microsoft Office 2021 Standard. Met een geschikt tablet en een digitale pen kun je alles opschrijven alsof je een vel papier voor je hebt. Om ervoor te zorgen dat de afzonderlijke zinnen niet door elkaar lopen, kun je de juiste hulplijnen weergeven.

Hoe handgeschreven notities werken met OneNote

Als je eenmaal gewend bent aan het maken van handgeschreven notities of zelfs het schrijven van brieven met OneNote, bijvoorbeeld in het Microsoft Office 2021 Home and Business-pakket onder Windows 11 Pro of Windows 11 Pro N, voelt het geheel al snel zoals vroeger met het vel papier op het bureau. Bovenal biedt deze digitale versie van schrijven zonder toetsenbord tal van functies en voordelen die nooit kunnen worden bereikt met een eenvoudige pen of krijtje. Wat heb je nodig?

Als je dit allemaal bij elkaar hebt, kun je beginnen met schrijven. Het is echter aan te raden – vooral voor de eerste pogingen – om een aantal gidsen op te stellen.

Gidsen tonen

Met het OneNote programma kun je niet alleen handgeschreven notities maken, maar bijvoorbeeld ook wiskundeproblemen oplossen en tekeningen maken. Alles is hetzelfde als met papier en pen of een hele reeks kleurpotloden. Achteraf moet alles er natuurlijk wel redelijk netjes uitzien. Dit betekent dat de geschreven zinnen netjes onder elkaar moeten staan, indien mogelijk altijd met dezelfde tussenruimte. Zelfs onze handgeschreven rekenproblemen moeten er niet per se „gesmeerd“ uitzien. Om dit te bereiken stelt OneNote, bijvoorbeeld in het Microsoft 365 Family pakket (ook in het Windows 11 Enterprise besturingssysteem), eerst hulplijnen in. Vind de juiste hulplijnen met 4 klikken:

 1. Open eerst het juiste OneNote-notitieblok of maak een nieuw notitieblok.
 2. Selecteer vervolgens het gedeelte „Weergave“ boven in het menu.
 3. Klik op het item „Hulplijnen
 4. Kies of je gelinieerd of ruitjespapier wilt en selecteer het juiste formaat.

Nu toont de open pagina in het notitieboek automatisch de geselecteerde hulplijnen. Je kunt ze later gemakkelijk verwijderen of verbergen.

Laten we gaan schrijven of tekenen!

Alles klaar? Geweldig – dan ben je klaar om te gaan!

Afhankelijk van de versie van OneNote als functie van bijvoorbeeld Microsoft 365 Business Premium onder Windows 11 Pro for Workstation, kan de taakbalk er iets anders uitzien. Maar de functies zijn altijd hetzelfde.

Onder het tabblad ‚Tekenen‘ wordt eerst een van de virtuele pennen geselecteerd. Alles is beschikbaar, van eenvoudige pennen met dunne punten tot fijne potloden en brede markeerstiften.

Onder „Kleur en dikte“ kun je nu de dikte van de streken, letters, cijfers of tekeningen veranderen, evenals hun kleur.

Tip: Als je bepaalde potloden, diktes en/of kleuren steeds weer nodig hebt, kun je ze opslaan als „favorieten“. Na verloop van tijd kunt u uw eigen persoonlijke „potlodenassortiment“ samenstellen.

In het begin kan het een beetje onwennig zijn om handgeschreven notities te maken op het tablet. Voor sommigen kan een beetje oefening nuttig zijn. En maak je geen zorgen: je zult er snel achter komen hoe hard je bijvoorbeeld met de pen moet drukken om verschillende effecten te bereiken.

Opmerking: De druk van de pen kan worden aangepast en gecontroleerd in het stuurprogramma van het grafische tablet of met een hulpmiddel zoals „Surface App“.

De hulplijnen helpen je nu om te schrijven alsof je een vel papier voor je hebt – zonder in de lijnen op het tablet te glijden. Als alles klaar is, hoef je de hulplijnen alleen maar te deactiveren.

Kopafbeelding: ©ArakiIllustrations, stock.adobe.com


Outlook Signatur ändern

Outlook-handtekening wijzigen - zo doe je dat!

Microsoft Outlook-handtekening wijzigen - snel en gemakkelijk uitgelegd!

Hoe verander je de Outlook handtekening? Vroeger, toen alle brieven nog op papier werden verstuurd, mocht de zogenaamde afscheidsformule onder geen beding ontbreken. Iets als „Met vriendelijke groeten“ of „Hoogachtend“ en een persoonlijke handtekening was een must. Maar wie zegt eigenlijk dat dit vandaag de dag niet meer zou mogen in e-mailcorrespondentie? Als je met Microsoft Outlook werkt, bijvoorbeeld in Windows 11 of Windows 11 Home, kun je eenvoudig een Outlook-handtekening maken en deze op elk moment wijzigen.

Moet ik een Outlook-handtekening maken?

Dat hangt ervan af of je een puur persoonlijke of een zakelijke e-mail schrijft. In de zakelijke sector is een handtekening sinds 2007 verplicht voor e-mails. Dit betekent dat voor zelfstandigen, freelancers of bedrijven, zodra ze een factuur of offerte per e-mail versturen, dezelfde informatie als in een impressum moet worden opgenomen als afzenderinformatie. Deze minimumgegevens zijn verplicht:

 • Naam van het bedrijf
 • volledige naam van de eigenaar
 • adres voor betekening

Gelukkig kan dit bijna in een handomdraai met Microsoft Outlook 2021. En een mooi bedrijfslogo, een kant-en-klare handtekening of zelfs een portret van de afzender kunnen ook vrij eenvoudig worden geïntegreerd wanneer je de Outlook-handtekening wilt maken.

En dit is hoe het wordt gedaan

In de volledige versie van Microsoft Outlook 2019 Multilanguage met het besturingssysteem Windows 11 Pro of Windows 11 Pro N kunnen handtekeningen bijvoorbeeld automatisch worden toegevoegd aan alle uitgaande e-mails. Het is ook mogelijk om een handtekening toe te voegen aan individuele e-mails. Als je een Outlook-handtekening wilt wijzigen, ga je op dezelfde manier te werk:

 • Open eerst een nieuw e-mailbericht.
 • Selecteer de optie„Handtekening“ in het menu „Bericht „.
 • Selecteer onder „Handtekening bewerken“de optie „Nieuw“.
 • Geef de handtekening een naam in het dialoogvenster „Nieuwe handtekening“.
 • Gebruik Handtekening bewerken“ om de persoonlijke afscheidsformule te schrijven. Het lettertype, de lettergrootte, de tekstuitlijning en de kleur kunnen eenvoudig worden gespecificeerd. Als u de Outlook-handtekening later wilt wijzigen, kan elk afzonderlijk punt ook later worden bewerkt.
 • Selecteer met de optie„Standaardhandtekening selecteren“ in het vervolgkeuzemenu „E-mailaccount“ eerst de overeenkomstige account waaraan de handtekening moet worden toegewezen.

Tip: Elk e-mailaccount in Outlook, bijvoorbeeld in Windows 11 Education, kan zijn eigen individuele handtekening krijgen. Hoe individueler en specifieker deze zijn, hoe persoonlijker de ontvangers zich aangesproken voelen. In een zakelijke context kan dit een professioneler effect hebben.

 • Als alle berichten een handtekening moeten krijgen, selecteert u een van de handtekeningen in het vervolgkeuzemenu „Nieuwe berichten“ .
 • Als je niet wilt dat alle nieuwe berichten automatisch een handtekening krijgen, klik je gewoon op (geen)
 • Als de handtekening ook getoond moet worden op antwoordberichten of vooruitgestuurde berichten, selecteer dan een geschikte handtekening onder„Antwoorden/Voorgaande berichten“.
 • Als dit niet nodig is, selecteer dan de standaardoptie ( geen).

Handtekening handmatig één voor één toevoegen

Als je hebt besloten om niet automatisch een handtekening aan elke e-mail toe te voegen, kun je nog steeds achteraf een handtekening, adres, afbeelding, enz. aan individuele e-mails toevoegen. Selecteer een individuele e-mail en kies de optie „Handtekening“ op het tabblad „Bericht“. In het vervolgmenu kan nu elke aangemaakte handtekening worden geselecteerd om onder het individuele bericht te worden weergegeven.

Afbeelding, logo en handtekening toevoegen

Met Microsoft Outlook kan ook een handtekening met afbeeldingen worden gemaakt of de Outlook-handtekening kan dienovereenkomstig worden gewijzigd onder Windows 11 Enterprise en Windows 11 Pro for Workstation.

 • Selecteer hiervoor Handtekening> Handtekeningen in een nieuwe e-mail.
 • Klik in het veld „Handtekening selecteren om te bewerken op de handtekening die moet worden voorzien van een logo, een afbeelding of van de gedigitaliseerde handtekening (als afbeelding).
 • Selecteer nu een overeenkomstig afbeeldingsbestand op de pc met het pictogram Afbeelding en koppel het aan de handtekening door op „Invoegen“ te klikken.
 • Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding onder het tabblad „Grootte“ om de oppervlakte van de afbeelding aan te passen.

Tip: Als het selectievakje „Beeldverhouding vergrendelen“ is ingeschakeld, blijven de beeldverhoudingen behouden.

Kopafbeelding: ©monticellllo, stock.adobe.com


Formen zeichnen in Laptop

Mappen verplaatsen in Microsoft Teams - zo doe je dat!

Mappen verplaatsen in Microsoft Teams - snel en eenvoudig uitgelegd

Mappen verplaatsen in Teams klinkt eenvoudig, maar zo eenvoudig is het niet. Gebruik Windows 11 Home en ook Windows 11 Pro voor werkstations kan er veel gedaan worden. Vooral als er ook een hulppakket is zoals Microsoft Office 2021 Standaard of Microsoft Office 2021 Home en Business is geïnstalleerd. Vooral recentelijk heeft Teams zich gevestigd als een van de meest populaire programma’s. Maar juist hier doet zich steeds weer een probleem voor, dat eigenlijk berust op een misverstand: Als je mappen wilt verplaatsen in Teams, werkt dat simpelweg niet. Wat je dan moet doen, wordt hier uitgelegd.

De functie „Map“ in Teams

Met bijvoorbeeld de Microsoft Office 365 Thuis bijvoorbeeld onder Windows 11 Pro N kun je de Teams tool gebruiken om bestanden in mappen te verzamelen. Op deze manier worden gerelateerde bestanden gegroepeerd en gaat het overzicht niet verloren.

 • Om een teammap met meerdere mensen te kunnen delen, klik je eerst op „Teammap maken“ in het dashboard van de beheerconsole „Teammap aanmaken in het dashboard van de beheerconsole.
 • In de volgende stap selecteer je de opslaglocatie door te klikken op „Bestaande mandaatopslag“ en vervolgens „Standaardcliëntopslag“ geselecteerd.
 • Geef de map nu een korte, bondige naam Naam (gebruik geen speciale tekens!). Ga naar „Volgende“ knop.
 • Verdeel de toegangsrechten onder „Personeel“ en in de tweede stap „Verantwoordelijke personen toevoegen mogelijk.

Na enkele ogenblikken is de map beschikbaar voor alle geautoriseerde deelnemers, hetzij op de Datastore-schijf, bijvoorbeeld in Windows 11 Onderwijs of Windows 11 Enterprise of hij wordt weergegeven op de computers, bijvoorbeeld met Microsoft 365 Familie op de webinterface. Het is echter niet eenvoudig om de Teams-map te verplaatsen.

Het verplaatsen van de Teams-map is alleen mogelijk via een omleiding

Het zou natuurlijk praktisch zijn om een Teams-map met een simpele muisklik te kunnen verplaatsen. Sommige gebruikers vinden het vervelend dat dit niet zo eenvoudig werkt. Microsoft zelf is zich terdege bewust van het probleem en desgevraagd belooft het bedrijf met iets te komen. Tot die tijd is er echter maar één manier om Teams-mappen te verplaatsen. En dat is via SharePoint.

Wat is SharePoint?

Het is een op een website gebaseerd systeem dat de samenwerking tussen verschillende medewerkers, bepaalde workflowtoepassingen, lijstdatabases en beveiligingsfuncties optimaliseert. Tal van bedrijven gebruiken het programma bijvoorbeeld als intranet, bedrijfsportaal, documentbeheersysteem of als pure kennisdatabank. De grootste voordelen van SharePoint zijn de automatisering van tijdrovende handmatige taken, de gestructureerde organisatie van gegevens en de enorme tijdsbesparing door minder intern e-mailverkeer. Veel Microsoft-pakketten bevatten SharePoint als geïntegreerde tool, maar ook de cloudversie SharePoint Online is beschikbaar. SharePoint kan bijvoorbeeld worden gebruikt onder Microsoft 365 Business Premium Er kunnen websites worden gemaakt en informatie kan veilig worden opgeslagen, gestructureerd en ook gedeeld. Ga als volgt te werk om een map te verplaatsen die is aangemaakt in Teams:

 • Selecteer de map die verplaatst moet worden en klik met de rechtermuisknop op het „drie-punt-menu rechts.
 • Optie „Openen in SharePoint optie.
 • De map en de bestanden die erin staan, worden nu automatisch opgeslagen in SharePoint.
 • Nu kan de map op twee verschillende manieren op een andere locatie worden geplaatst, bijvoorbeeld op een hoger hiërarchisch niveau.

Methode 1: door slepen en neerzetten

 • Om dit te doen, „houd“ je gewoon de corresponderende map vast met de muiscursor en sleep je hem naar het gewenste niveau.
 • Om er zeker van te zijn dat de map nu op de juiste plaats wordt weergegeven, ververs je de pagina in de volgende stap.
 • Ga in de browser, zoals Chrome, naar het tabblad „Beeld“.
 • Selecteer de optie „Deze pagina opnieuw laden“.

Methode 2: via „Verplaatsen naar

 • In het „drie-punten-menu“ naast de map kun je nu de optie „Verplaatsen naar worden geselecteerd.
 • Er wordt een menu geopend aan de rechterkant van het scherm.
 • Selecteer de optie „Website zoeken“.
 • Klik op het bijbehorende teamevenement.
 • Selecteer de bestemming.
 • Selecteer indien nodig een subbestemming en klik op de menuoptie „Verplaats hierheen“.

Kopafbeelding: ©Renan, stock.adobe.com


Formen zeichnen in Laptop

Vormen tekenen in OneNote - zo doe je dat!

Vormen tekenen in OneNote - snel en eenvoudig uitgelegd

Hoe teken je vormen? OneNote, bijvoorbeeld in Microsoft Office 2021 Standard op Windows 11, wordt beschouwd als een van de beste hulpmiddelen als het gaat om het maken van snelle notities, verslagen of schetsen. Voor een betere illustratie en overzicht kan bijvoorbeeld een cirkel of een driehoek op verschillende manieren worden getekend – met de Surface Pen of uit de vrije hand in OneNote. We laten hier zien hoe dit werkt in het Microsoft 365 Family-programma, bijvoorbeeld in het Windows 11 Home-besturingssysteem.

Eenvoudig vormen tekenen met het grafische tablet

Met een speciaal grafisch tablet of een tablet-pc met het Windows 11 Pro of Windows 11 Pro N besturingssysteem, waarop bijvoorbeeld Microsoft Office 365 Home is geïnstalleerd, kun je in OneNote uit de vrije hand tekenen wat in je opkomt. Teken gewoon een rechthoek, cirkel of driehoek met de Surface Pen naast, onder of in het midden van de notities. Handgeschreven notities, stokfiguren of iets anders dat je leuk vindt kun je ook op het scherm tekenen, net als op normaal papier.

Een rechthoek tekenen met alleen je vinger? Natuurlijk!

Als je geen speciale tekenpen bij de hand hebt, kun je je vormen en notities ook gewoon „op papier“ zetten met je vinger of de muis.

 • Selecteer hiervoor eerst de optie„Tekenen met muis of vinger“ in het menu„Tekenen“ .
 • In hetzelfde menu kan de dikte van de pen worden geselecteerd.
 • Met de optie „Kleur uit vrije hand“ kun je de kleur van de tekening bepalen.
 • Nu kun je op het aanraakscherm tekenen met je vinger of op een andere pc met de muiscursor.

Als het je niet bevalt, verwijder je het gewoon

Iedereen kan een lijntje missen. Geen probleem in OneNote, fouten of onaantrekkelijke tekeningen kun je eenvoudig wissen:

 • Tik op „Gum“ en kies een van de volgende opties:
 • „Medium gum“ wist handmatig bepaalde delen van de tekening.
 • „Penseelstreekgum“ wist hele tekenbewegingen, d.w.z. delen van de tekening, met één tik.

Vormen netjes tekenen met de standaardinstellingen

Natuurlijk ziet alles wat je met de Surface Pen in OneNote uit de losse hand in vorm brengt er heel wild uit. Vooral als je je notities of afzonderlijke delen aan anderen wilt laten zien, kun je nettere vormen tekenen met de voorinstellingen in het programma onder Windows 11 Education of Windows 11 Enterprise in onder andere Microsoft Office 2021 Home and Business. Hiervoor roep je gewoon de functie „Vormen“ op. Het menu toont dan voorgedefinieerde geometrische figuren. Selecteer gewoon de juiste en plaats deze op de juiste plaats op de pagina in One Note. Klik hiervoor met de cursor op de plek waar je bijvoorbeeld een cirkel of een rechthoek wilt tekenen. Selecteer vervolgens de bijbehorende vorm door de linkermuisknop ingedrukt te houden en deze verschijnt op de eerder geselecteerde plaats. Met de markeringen die rond de vorm verschijnen, kun je nu alles groter of kleiner tekenen. De vormen verplaatsen en natuurlijk verwijderen is ook kinderspel.

Alles in één met „Freehand in Shape

Een van de meest praktische functies van OneNote in Microsoft 365 Business Premium, bijvoorbeeld onder Windows 11 Pro for Workstation, is „Freehand in Shape“. Deze bevindt zich op het tabblad Tekenen. Een klik op de knop schakelt de automatische vormherkenning in.

 • Dus eerst wordt de functie bovenaan het menu ingeschakeld.
 • Teken nu zoals gewoonlijk de gewenste vormen met de Surface Pen.
 • OneNote herkent de vorm vanzelf en zet deze automatisch om met schone, gelijkmatige randen.
 • Aan het einde schakel je gewoon „Uit de vrije hand in vorm“ weer uit in het menu.

Tip: Direct naast de functie „Freehand in shape“ vind je de optie „Freehand in text“. De selectie zet handgeschreven tekstpassages automatisch om in beter leesbare afdrukken.

Kopafbeelding: ©monticellllo, stock.adobe.com


PowerPoint Bild zuschneiden

PowerPoint-afbeelding bijsnijden - zo doe je dat!

PowerPoint-afbeelding bijsnijden - snel en eenvoudig uitgelegd

Iedereen die werkt met Microsoft Office 2021 Standard of Microsoft Office 365 Home onder bijvoorbeeld een van de Windows 11 besturingssystemen, gebruikt vroeg of laat ook het presentatieprogramma PowerPoint. Er zijn een paar trucjes en draaiingen die het werken ermee veel gemakkelijker maken. Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig een PowerPoint-afbeelding bijsnijden om bepaalde delen van de PowerPoint-afbeelding te markeren. Onze instructies laten zien hoe dit werkt.

Waarom moet je een PowerPoint-afbeelding bijsnijden?

Dat hoeft niet, maar het kan wel! En dat is precies het grote voordeel dat Microsoft Office 2021 Home and Business, Microsoft 365 Business Premium en Microsoft 365 Family bieden. Want zowel in de zakelijke als in de privésfeer is het meestal zo dat je niet per se alles wilt of hoeft te zien op een afbeelding die je wilt presenteren. Of het is belangrijk om de aandacht te vestigen op slechts één deel van de afbeelding. De mogelijkheid om delen van afbeeldingen te markeren en afbeeldingen bij te snijden met bijvoorbeeld PowerPoint 2021 is daarom ideaal. Een presentatie met afbeeldingen leeft immers door aansprekende motieven, indrukwekkende beelddetails en verrassende vormen. Dit onderstreept de boodschap van een tekst en wekt de nieuwsgierigheid van de kijker. Als je een digitale foto kunt bijsnijden en markeren als een PowerPoint-afbeeldingsonderdeel, kun je je presentatie op een pc met besturingssysteem Windows 11 Pro of Windows 11 Pro N enorm verbeteren.

Afbeeldingen bijsnijden – zo werkt het

Je hebt geen speciaal programma nodig om een PowerPoint-afbeelding bij te snijden. Met het hulpprogramma onder Windows 11 Education of Windows 11 Enterprise zelf kun je een foto gemakkelijk bijsnijden in slechts een paar stappen:

 • Onder tabblad„Invoegen→ Afbeeldingen“ voeg je eerst het motief in op de juiste plaats op de dia.
 • Laat de foto geactiveerd en ga vervolgens naar het tabblad Afbeeldingsgereedschappen“
 • Klik nu op „Bijsnijden“ in de groep „Grootte
 • Nu kan de foto worden bijgesneden – in een specifieke vorm of volgens een gewenste beeldverhouding.
 • Het gemarkeerde gedeelte in de foto kan nu worden vergroot, verkleind of verplaatst naar de gewenste grootte met behulp van de bijsnijtekens.
 • Als alles naar wens is, hoef je alleen maar naast de vorm te klikken zodat PowerPoint de wijzigingen opslaat.

Het hele proces kan ongedaan worden gemaakt met de tab Afbeeldingsindeling → Afbeelding resetten Afbeelding en grootte resetten.

Meer dan één PowerPoint-afbeelding tegelijk uitsnijden

Soms is het praktisch om niet slechts één, maar meerdere afbeeldingen tegelijk te kunnen bijsnijden met PowerPoint onder bijvoorbeeld Windows 11 Pro for Workstation. Bijvoorbeeld wanneer twee afbeeldingen naast elkaar op de dia staan maar te groot of te klein zijn. Houd dan gewoon de CTRL-toets ingedrukt en sleep de bijsnijdmarkering naar binnen of naar buiten. Als je alle vier de zijden van de PowerPoint-afbeeldingen wilt bijsnijden, houd je opnieuw de CTRL-toets ingedrukt en sleep je een van de bijsnijdmarkeringen in een hoek.

De speciale vorm creëert sfeer

Als afbeeldingen altijd in een rechthoekige of vierkante vorm worden weergegeven, kunnen ze een beetje saai worden. Je kunt echter een speciale sfeer creëren als je PowerPoint-afbeeldingen niet alleen bijsnijdt, maar ze ook een ongebruikelijke presentatievorm geeft.

 • Om dit te doen, selecteer je een afbeelding en klik je op de bovenste helft van de knop „Bijsnijden“ in het tabblad Afbeeldingsformaat
 • Selecteer „Bijsnijden naarvorm
 • Selecteer de juiste vorm zoals een ellips, een cirkel, een zeshoek of iets dergelijks. De foto verschijnt nu automatisch met de omtrek van de geselecteerde vorm.
 • Klik vervolgens op de bovenste helft van de knop „Bijsnijden“ om de bijsnijdmarkeringen te laten verschijnen.
 • Pas nu de grootte en verhouding van de vorm aan.
 • Binnen de vorm kan de afbeelding worden verplaatst om de juiste uitsnede te vinden.
 • Een muisklik buiten de markeringen slaat de afbeelding op in de gekozen vorm.
 • Het resultaat kan ongedaan worden gemaakt met het toetsenbordcommando „Ctrl + Z“.

Kopfoto: ©vladim_ka, stock.adobe.com


OneNote: Hoe je een notitieblok in teams integreert

OneNote: So kann man ein Notizbuch in Teams integrieren

Viele meistern den Arbeitsalltag immer noch ohne OneNote Notizbuch: Man hat eine Idee und notiert sie sich zwischendurch auf einem Zettel. Die Telefonnummer, die ein Kollege zurückrufen soll, kritzelt man ebenfalls auf einen Zette. Man entdeckt ein tolles Sparangebot im Internet und schreibt die URL ebenfalls schnell mal auf einen Zettel … Ruck, zuck geht man zwischen all diesen Zetteln unter und am Ende findet man gar nichts mehr wieder. Dabei haben alle, die unter einem der Pakete von Windows 11 zum Beispiel mit dem Microsoft Office 2021 Standard oder Microsoft Office 365 Home arbeiten, ein Tool an der Hand, das diese Zettelwirtschaft unnötig macht: das OneNote Notizbuch.  

Was ist das OneNote Notizbuch?

Word, Excel, PowerPoint und Outlook kennt jeder, der auf einem PC mit Windows 11 Home, Windows 11 Pro oder Windows 11 Pro N, Microsoft Office 2021 Home and Business oder Microsoft 365 Family arbeitet. Die wenigsten aber wissen, dass da auch das OneNote Notizbuch bereits installiert ist.

Dabei handelt es sich um ein digitales Notizbuch, mit dem sich Kalender, Hefte und Waschzettel ersetzen lassen. Skizzen, handgeschriebene Notizen, Grafiken, Bilder, Listen und Dokumente kann man bequem einfügen und verwalten. Auch multimediale Inhalte wie E-Mails, Webseiten und auch Videos lassen sich mit dem OneNote Notizbuch gut organisieren. 

Da man alle Inhalte bei Bedarf zusätzlich in einer Cloud speichern kann, besteht zudem nicht die Gefahr, etwas zu verlegen oder zu vergessen. 

OneNote als Teil von Teams

Einer der Bestandteile der Microsoft Office Suite wie etwa Microsoft 365 Business Premium im Betriebssystem Windows 11 Education oder Windows 11 Enterprise ist die Kommunikationsplattform Teams. Darin wiederum ist auch OneNote integriert. Die Arbeit damit erleichtert viele Abläufe und ist denkbar einfach:  

Neues Notizbuch erstellen

Das erstellen eines Notizbuchs erfordert vier Schritte: 

 1. Auf der Startseite von Office links das OneNote-Symbol anklicken.
 2. Button „+ NeuesNotizbuch“ klicken.
 3. Titel für das Notizbuch eingeben, mit „Erstellen“ bestätigen.
 4. Es erscheint die Aufforderung, die Eingabetaste zu drücken, um einen ersten Abschnitt im OneNote neues Notizbuch erstellen zu können.

Notizbuch teilen

Zum gemeinsamen Arbeiten lässt sich das OneNote Notizbuch teilen:

 1. Im Web unter OneNote das Notizbuch öffnen, das man teilen möchte.
 2. Unter „Datei“ „Teilen“ wählen, dann „Mit anderen Personen teilen“.
 3. In der linken Spalte unter „Teilen“ muss „Personen einladen“ aktiviert sein.
 4. Im Feld „An“ die entsprechende E-Mail-Adresse der Person eingeben, mit der man das OneNote Notizbuch teilen möchte.
 5. Im Feld darunter kann man eine kurze Notiz für den Empfänger eingeben.
 6. Soll der Empfänger die Inhalte nach dem OneNote Notizbuch teilen nicht bearbeiten können, muss man über den blauen Link „Empfänger können Elemente bearbeiten“ die Einstellungen für die Berechtigungen ändern.
 7. Einladung mit „Teilen“ absenden.

OneNote Notizbuch exportieren

Beispielsweise als Sicherungskopie oder zum Verwenden der Notizen in einem anderen Format lassen sich einzelne Abschnitte oder sogar ein ganzes OneNote Notizbuch exportieren:

 1. In OneNote die Seite öffnen, die man exportieren möchte.
 2. In der Registerkarte„Datei“ auf „Exportieren“ klicken.
 3. Festlegen, ob der Rechner nur einen Abschnitt oder das komplette OneNote Notizbuch exportieren soll.
 4. Format für den Export festlegen. Zu Verfügung stehen das OneNote Format, PDF oder Word.
 5. Auf „Exportieren“ klicken und Speicherort wählen.

Ein gespeichertes OneNote Notizbuch exportieren

Ist das Notizbuch zum Beispiel in einer Cloud oder auf OneDrive gespeichert, muss es ebenfalls exportiert werden, um weiter daran arbeiten zu können. So geht man dabei vor:.

 1. Mit dem Microsoft-Benutzerkonto anmelden.
 2. In der Navigation „Weitere Notizbücher“ anwählen.
 3. Unter „Meine Notizbücher“ mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Notizbuch klicken.
 4. Es erscheint ein neues Menü-Fenster, darin auf „Notizbuch exportieren“ klicken.
 5. Speicherort festlegen

Der PC stellt automatisch eine Zip-Datei vom exportierten OneNote Notizbuch her. Das muss nur noch entzippt werden, um das Notizbuch wie gewohnt nutzen zu können.

Header Bild: ©monticellllo, stock.adobe.com


powerpoint bilder nacheinander einblenden

PowerPoint - Fade in afbeeldingen achter elkaar

PowerPoint - Fade in afbeeldingen achter elkaar

Een PowerPoint presentatie maken is één ding. Het is iets anders om deze presentatie ook gevarieerd te maken. In deze tutorial leggen we uit hoe je effecten kunt toevoegen en PowerPoint-afbeeldingen achter elkaar kunt laten overvloeien bij het maken van een PowerPoint-presentatie.

Wat je PC moet hebben voor PowerPoint 2021

Oude computers zijn niet meer geschikt voor de nieuwe versie van PowerPoint. In elk geval is Windows 11 het beste besturingssysteem. De zeer complexe tool PowerPoint 2021 kan optimaal worden gebruikt met onder andere Windows 11 Home en Windows 11 Pro of Windows 11 Pro N. De software waarmee je gemakkelijk een PowerPoint-presentatie kunt maken, is natuurlijk Microsoft Office 2021 Standard. Microsoft Office 365 Home en Microsoft 365 Family draaien ook uitstekend op de Microsoft besturingssystemen Windows 11 Education en Windows 11 Enterprise. In de professionele of semi-professionele sector hebben Microsoft Office 2021 Home en Business en de kantoorsoftware Microsoft 365 Business Premium hun waarde bewezen. Het complete pakket Windows 11 Pro for Workstation is hier de beste keuze.

Effecten toevoegen aan afbeeldingen in PowerPoint

Als je afbeeldingen achter elkaar wilt laten vervagen op een van de Windows 11-systemen, bijvoorbeeld met Microsoft Office 2021 Standard of Microsoft 365 Family PowerPoint, moet je er eerst effecten op toepassen. Klik hiervoor eerst op de afbeelding op de dia die als eerste in de presentatie moet verschijnen. Navigeer nu naar het tabblad „Animaties“ en selecteer het effect dat het beste past in de groep „Animatie“.

4 basistypes van mogelijke animaties

De talrijke animatie-effecten die PowerPoint bijvoorbeeld aanbiedt onder Windows 11 Home, Windows 11 Pro of Windows 11 Pro N onder Windows 11 Education, Windows 11, Enterprise of Windows 11 Pro for Workstation, kunnen worden onderverdeeld in vier basistypes:

 1. Entree: Bepaalt hoe de afbeelding in de presentatiedia verschijnt.
 2. Focus: Met een muisklik kunnen objecten met de cursor worden gedraaid.
 3. Exit: Bepaalt het effect waarmee de afbeelding de dia verlaat.
 4. Bewegingspaden: Dit zorgt ervoor dat de geanimeerde objecten over de dia „glijden“ op een vooraf gedefinieerd pad.

PowerPoint-afbeeldingen gemakkelijk één voor één vervagen

Nadat elke afbeelding is voorzien van effecten, moeten ze nu ook in een bepaalde volgorde worden ingefade. Hiervoor moet het startgedrag van elke animatie en de duur ervan worden gedefinieerd. Ga als volgt te werk om PowerPoint in staat te stellen afbeeldingen één voor één in te laten faden:

 • Duur: Klik op de geanimeerde afbeelding en voer het aantal seconden in dat de afbeelding moet worden weergegeven in het veld „Duur“ in de groep „Weergaveduur“.
 • Vertraging: hier kunt u de animatie van afzonderlijke afbeeldingen na de eigenlijke start vertragen. Ook hier moet de duur van de vertraging in seconden worden ingevoerd.
 • Start: Het tijdstip waarop een geanimeerde afbeelding moet verschijnen, kan via verschillende opties worden geselecteerd:
 • „Start bij klik“ start de animatie met een muisklik.
 • „Met vorige“ zorgt ervoor dat de animatie op hetzelfde moment start als de vorige animatie in de reeks. Let op: Met deze instelling zijn meerdere animaties tegelijk zichtbaar!
 • „Na vorige“ laat de PowerPoint-afbeeldingen na elkaar invagen, maar onmiddellijk na het vorige effect
 • met „Voorbeeld“ op het tabblad „Animaties“ kun je de animaties in hun volgorde testen.

Tips voor het organiseren van de effecten

Met alle mogelijkheden die PowerPoint 2021 biedt, is het mogelijk om alles uit het oog te verliezen, afhankelijk van het aantal effecten en animaties. Om dit te voorkomen, kunnen alle effecten heel eenvoudig worden georganiseerd. Als je eerst klikt op de optie „Geavanceerde animatie“ in het tabblad „Animaties“ en vervolgens op „Animatiegebied“, verschijnt het volledige animatiegebied. Hier worden alle geselecteerde animaties van de dia in volgorde weergegeven. Nu kun je gemakkelijk instellingen wijzigen, zoals de duur of de start van het effect. Met de rechtermuisknop krijg je toegang tot een contextmenu met nog veel meer opties. Overigens kun je de volgorde waarin de animaties moeten plaatsvinden heel eenvoudig wijzigen door te slepen.

Kopafbeelding: ©Gorodenkoff, stock.adobe.com